IC TMF

Zaposleni

Naučni savetnici

Jovana Milanović +38111 3303 629 Detalji
Veljko Đokić +38111 3303 740 Detalji
Darka Marković +38111 3303 712 Detalji
Ana Janković +38111 3303 686 Detalji
Danica Zarić +38111 3303 775 Detalji

Viši naučni saradnici

Željko Radovanović +38111 3303 740 Detalji
Pavle Spasojević +38111 3303 805 Detalji
Vesna Panić +38111 3370 805 Detalji
Tanja Krunić +38164 3434 905 Detalji
Marija Babić Radić +38111 3303 703 Detalji
Daniela Popović +38111 3303 715 Detalji
Nemanja Barać +38165 6790 033 Detalji
Vera Obradović +38111 3303 616 Detalji
Bojana Balanč +38111 3370 472 Detalji
Stevan Dimitrijević +38111 3303 676 Detalji
Nataša Šekuljica +38164 1937 306 Detalji
Katarina Banjanac +38163 7119 183 Detalji
Ivan Milovanović +38163 7268 047 Detalji
Darko Veljić +38111 3303 740 Detalji

Naučni saradnici

Jovana Vuković +38111 3303 703 Detalji
Marina Mihajlović +38111 3303 709 Detalji
Ana Dajić +38111 3303 709 Detalji
Katarina Antić +38111 3303 805 Detalji
Marija Štulović +38111 3303 679 Detalji
Bojan Gligorijević +38163 494 699 Detalji
Marija Lučić Škorić +38111 3303 706 Detalji
Vesna Nikolić +38111 3303 679 Detalji
D. Radovanović +38111 3303 607 Detalji
Jelena Dikić +38111 3303 804 Detalji
Lj. Tolić Stojadinović +38111 3370 410 Detalji
Marina Maletić +38111 3370 410 Detalji
Srđan Perišić +38111 3303 616 Detalji
Lidija Radovanović +38111 3303 784 Detalji
Tijana Kovač +38111 3303 683 Detalji
Predrag Petrović +38111 3370 472 Detalji
Nataša Gajić +38111 3303 851 Detalji
Mina Volić +38111 3370 472 Detalji
Matea Korica +38111 3303 629 Detalji
Ivan Stojković +38166 111 016 Detalji
Anđela Radisavljević +38111 3303 617 Detalji
Eleonora Gvozdić +38111 3370 410 Detalji
Anita Lazić +38164 2819 027 Detalji
Bojana Zečević +38111 3370 391 Detalji
Miodrag Malović +38111 3303 740 Detalji
Dragana Mladenović +38111 3370 724 Detalji
A. Ivanovska +38111 3303 628 Detalji
Milena Radomirović +38111 3303 778 Detalji
Maja Marković +38162 1095 002 Detalji
Luka Matović +38164 9638 460 Detalji
A. Mašulović +38111 3370 395 Detalji
Tamara Golubović +38165 2295 544 Detalji

Istraživači-saradnici

Milena Stevanović +38111 3303 815 Detalji
Danijela Prokić +38111 3370 410 Detalji
Stefan Bošković +38111 3370 472 Detalji
Ana Maksimović +38111 3370 391 Detalji
Mia Milošević +38111 3303 609 Detalji
Marija Milivojević +38111 3303 741 Detalji
Vukašin Ugrinović +38111 3303 740 Detalji
Jelena Petrović +38111 3303 609 Detalji
Maja Stevanović +38166 0099 88 Detalji
Tijana Spasojević +38164 9309 235 Detalji
Neda Pavlović +38169 703 621 Detalji
Jelena Stojaković +38111 3370 410 Detalji
Ivana Gazikalović +38111 3370 724 Detalji
Kristina Gak Simić +38111 3303 869 Detalji
Anja Petrov Ivanković +38111 3370 724 Detalji
Nevena Ilić +38161 3015 221 Detalji
Milica Veljković +38111 3370 724 Detalji
Nataša Karić +38111 3370 416 Detalji
Milica Stefanović +38111 3303 741 Detalji
Jovana Grbić +38111 3370 724 Detalji
Jelena Bakrač +38111 3370 724 Detalji
Tamara Đukić +38169 1600 252 Detalji
Ana Vukoičić +38111 3370 724 Detalji

Istraživači pripravnici

Jana Petrović +38111 3303 741 Detalji

Saradnja sa privredom

Nikola Jovanović +38111 3303 714 Detalji

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta