IC TMF

Bojana Zečević

+38111 3370 391
Soba 69a
Kratka biografija

   Bojana Zečević (rođ. Aleksić) je rođena 04. januara 1989. u Tuzli. Osnovne akademske studije na Tehnološkom-metalurškom fakultetu je upisala 2008., a zvanje diplomiranog inženjera tehnologije je stekla 2013. na katedri za Hemijsko inženjerstvo. Master studije na odseku hemijsko inženjerstvo je završila 2015. godine sa odbranom master rada na temu "Primena numeričkog postupka u optimizacije noseće konstrukcije posude pod pritiskom" pod mentorstvom profesorke Ljubice Milović. Doktorske studije na odseku Hemijsko inženjerstvo upisala je školske 2015./2016. (mentor Ljubica Milović). Trenutno je anganžovana na projektu "Integritet opreme pod pritiskom pri istovremenom delovanju zamarajućeg opterećenja i temperature" kao istraživač saradnik u Inovacionom centru TMF-a.

Oblasti interesovanja Mehanika loma, Sigurnost i integritet konstrukcija, Proračuni komponenata procesne opreme, Trodimenzionalni računski programi za računsko projektovanje i crtanje.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta