IC TMF

O nama

Zaposleni

Dokumenta

Inovacioni Centar Tehnološko-Metalurškog Fakulteta u Beogradu d.o.o. je osnovan 24. juna 2009.god. odlukom Saveta TMF-a.

Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. obavlja poslove iz oblasti delatnosti istraživanja, eksperimentalnih i razvojnih projekata u tehnicko tehnološkim naukama doprinoseci stvaranju novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga.

Koristeći sopstvene naučne i stručne potencijale IC TMF razvija inovacije i prototipove, nove proizvode i usluge, vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju, koja ishoduje u racionalnom i održivom razvoju privrede u zemlji i okruženju.

Posebnu pažnju posvećujemo unapređenju tehnološkog razvoja privrede kroz primenjena tehnička rešenja, inovacije i naučne i stručne rezultate koji imaju neposrednu primenu.

slika 1 - laboratortorija

Misija

IC TMF-a na originalan i sistematski nacin stvara i koristi sopstvene i eksterne naučne i stručne rezultate imajuci prvenstveno kao cilj stvaranje inovacija, razvoj prototipova, novih proizvoda i usluga paralelno sa transferom znanja i tehnologija u proizvodnju koja ishoduje u racionalnom i održivom razvoju privrede u okruženju.

Vizija

Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu postiže izuzetne rezultate na nacionalnom i medjunarodnom nivou i njihovom primenom doprinosi ukupnom nivou znanja društva i unapredjuju tehnološki razvoj privrede kroz primenjena tehnicka rešenja, patente, inovacije, tehnološka unapredjenja i rezultate koji imaju neposrednu primenu.

Osnovni pravci razvoja su: sinteza novih funkcionalnih materijala i materijala novih i superiornih karakteristika, inovativna primena razvijanih materijala, korišcenje nanonauka i nanotehnologija i razvoj čistih tehnologija i energetska efikasnost.

 Standardi kvaliteta

IC TMF od 27.10.2020. poseduje sledeće standarde kvaliteta:

ISO9001,ISO14001-sr ISO45001-sr  ISO9001,ISO14001-enISO45001-en

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta