IC TMF

Archive for Tehnološki-razvoj

Projekti tehnološkog razvoja

Projekti tehnološkog razvoja spadaju u grupu projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta