IC TMF

Archive for Multidisciplinarni projekti

Projekti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

Projekti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja spadaju u grupu projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Projekti su podeljeni u više tematskih oblasti: Biomedicina Energetika i energetska efikasnost Zaštita životne sredine i klimatske promene Informacione i komunikacione tehnologije Novi materijali i nano nauke Poljoprivreda i hrana Unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog […]

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta