IC TMF

Usluge

Saradnja sa privredom

Reference

istrazivanje i razvoj (1)

IC TMF nudi usluge:

  • Transfera tehnologije.
  • Istraživanja i razvoja procesa i proizvoda.
  • Projektovanje proizvoda i procesa.
  • Izrade tehničke dokumentacije.
  • Usluge instrumentalne analize.
  • Izrada alata.
  • Usluge grafičkog centra – štamparije.

Kompletan spisak stručnih usluga za privredu.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta