IC TMF

Jovana Grbić

+38111 3370 724
Soba 69c
Kratka biografija

        Jovana Grbić, master inženjer tehnologije, rođena je 07.03.1994. godine u Beogradu. Osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2013/2014. godine na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Diplomirala je u septembru 2018. godine, odbranom rada „Proizvodnja probiotske biomase Bacillus licheniformis na vodenim ekstraktima mikroalge Chlorella vulgaris‟ pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Mojović sa ocenom 10 i prosečnom ocenom tokom studija 8,33. U oktobru iste godine (školska 2018/2019.) je upisala master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program  Prehrambena biotehnologija. Završni rad odbranila je u septembru 2019. godine pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Mojović na temu „Ispitivanje postupaka ekstrakcije i prečišćavanja egzopolisaharida Lactobacillus salivarius‟ i završila master studije sa prosečnom ocenom 9,22.

        Doktorske akademske studije je upisala školske 2019/2020. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija pod mentorstvom profesorke dr Ljiljane Mojović. Krajem 2019. godine stekla je zvanje istraživača pripravnika, a od januara 2020. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Oblasti interesovanja
  • Netermalna plazma, lignocelulozna biomasa, valorizacija otpada, biorafinerija.
  • Non-thermal plasma, lignocellulosic biomass, waste valorization, biorefinery.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta