IC TMF

Lj. Tolić Stojadinović

+38111 3370 410
Soba 218
Kratka biografija

            Ljiljana Tolić Stojadinović je rođena 16. juna 1986. godine u Aranđelovcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, smer Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, završila je 2009. godine. Master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Polimerno inženjerstvo, završila je 2010. godine. Školske 2011/2012. godine upisala je doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemija, pod mentorstvom prof. dr Mile Laušević. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Određivanje anizomicina tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom i elektrohemijskim metodama i primena na ispitivanje stabilnosti leka i njegove raspodele u tkivima pacova” odbranila je 9. marta 2018. godine.

            Od novembra 2011. godine je angažovana na projektu osnovnih istraživanja pod nazivom „Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materija i teških metala” (172007) finansiranom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj Republike Srbije. U zvanje istraživač saradnik je izabrana u septembru 2015. godine.

Oblasti interesovanja
  • Određivanje organskih zagađujućih materija u uzorcima životinjskog porekla primenom LC-MS/MS metode. Ispitivanje degradacije lekova LC-MS/MS metodom.
  • Determination of organic pollutants in samples of animal origin by LC-MS/MS method. Investigation of drug degradation by LC-MS/MS method.
Reference
  1. Lj. Tolić, J. Lović, S. Petrović, D. Mijin, S. Grujić, M. Laušević, M. Avramov Ivić, Investigation of electrochemical behavior of anisomycin on gold electrode followed by HPLC-MS/MS analysis, Electrochemistry Communications, 58 (2015) 20–24.
  2. Lj. Tolić, S. Grujić, M. Mojović, M. Jovanović, G. Lubec, G. Bačić, M. Laušević, Determination of anisomycin in tissues and serum by LC-MS/MS: application to pharmacokinetic and distribution studies in rats, RSC Advances, 6 (2016) 92479–92489.
  3. Lj. Tolić, S. Grujić, M. Laušević, Development and validation of a stability-indicating LC–UV and LC–MS/MS methods for quantitative analysis of anisomycin and identification of degradation products, Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 54(2) (2018) e17491 (page 1-12).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta