IC TMF

Tijana Spasojević

+38164 9309 235
Soba 232
Kratka biografija

            Tijana Spasojević (devojačko Stanišić), master inženjer tehnologije – master hemijski inženjer, rođena je 25.02.1994. godine u Valjevu. Osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, započela je 2013. godine, a završila 2017. godine sa prosečnom ocenom 8,72 i ocenom 10 na završnom radu pod nazivom „Uporedna analiza parametara kvaliteta mleka i jogurta sa različitim sadržajem mlečne masti dobijenih različitim tretmanima obrade“. Master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu je upisala 2017. godine i završila u roku 2018. godine sa prosećnom ocenom 9,88. Master rad na temu „Ispitivanje adsorpcione sposobnosti funkcionalizovanog lignina za uklanjanje jona nikla i kadmijuma iz vodenih rastvora“ je radila pod mentorstvom profesorke dr Aleksandre Perić-Grujić. Doktorske akademske studije je upisala školske 2018/2019. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine, pod mentorstvom profesorke dr Aleksandre Perić-Grujić.

            Tokom osnovnih studija Tijana Stanišić je obavila dve stručne prakse. Od jula do avgusta 2016. godine bila je na stručnoj praksi u kompaniji Frikom, na poziciji Pomoćni radnik u kontroli kvaliteta. Od juna do septembra 2018. godine je bila učesnik univerzitetske radne prakse – BG prakse u JKP „ Beogradski vodovod i kanalizacija“ u Službi za laboratorijska ispitivanja i monitoring otpadnih voda, na poziciji Analitičara u laboratoriji.

Oblasti interesovanja • Analitička hemija u inženjerstvu zaštite životne sredine. • Analytical chemistry in environmental engineering.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta