IC TMF

Jovana Vuković

+38111 3303 703
Soba 509
Kratka biografija Rođena 1984. godine. Diplomirala 2008. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije je upisala 2009., na istom fakultetu. Od 2010. je angažovana na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Oblasti interesovanja Polimerni biomaterijali; Hidrogelovi na bazi (met)akrilata, itakonske kiseline i prirodnih polimera, i njihova primena u medicini i farmaciji, posebno u sistemima za kontrolisano otpuštanje terapeutski aktivnih agensa.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta