IC TMF

Nataša Gajić

+38111 3303 851
Soba Laboratorija za ekstraktivnu metalurgiju
Kratka biografija

        Nataša M. Gajić upisala je osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine i diplomirala je 2013. godine na smeru Inženjerstvo materijala. Iste godine upisala je master studije na matičnom fakultetu i završila ih 2014. godine. Školske 2014/2015 upisala je doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Metalurško inženjerstvo. Od decembra 2014. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta.

 
Oblasti interesovanja Materijali (Materials), Nanomaterijali (Nanomaterials), Tribologija (Tribology)

Reference
  1. V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, M. Sokić, N. Gajić, N. Jovanović, Exploitation Properties of Ni-Pd/Al2O3 Catalyst Supported on Ceramic Foam, Metallurgical & Materials Engineering, 21 (2015) 277-282.
  2. Ž. Kamberović, M. Korać, M. Ranitović, N. Majinski, N. Gajić, Inovativna rešenja u ekstraktivnoj metalurgiji kompleksnih primarnih i sekundarnih sirovina, Tehnika, savez inženjera i tehničara Srbije, 2 (2016) 221-229.
  3. Ž. Kamberović, Z. Anđić, M. Korać, N. Gajić, B. Tomović, Integrated procedure for recycling and valorisation of useful components from secondary raw materials based on hard metals, Metallurgical & Materials Engineering, 23 (2017) 167-181.
  4. Ž. Kamberović, M. Ranitović, M. Korać, Z. Anđić, N. Gajić, J. Đokić, S. Jevtić, Hydrometallurgical process for selective metals recovery from waste printed circuit boards, Metals, 8 (2018) 441.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta