IC TMF

Jelena Petrović

+38111 3303 609
Soba 35
Kratka biografija

            Jelena Petrović je istraživač – pripravnik na Tehnološko – metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je osnovne studije upisala 2012. godine i završila 2016. g., a master studije je upisala 2016. g., i završila 2017. g. na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i dobitnik nagrade Tehnološko-metalurškog fakulteta za uspeh u studiranju, Panta S. Tutundžić. Školske 2017/2018 godine upisala je doktorske studije na Tehnološko – metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo pod rukovodstvom prof. dr Bojane Obradović. Kako bi proširila svoje znanje iz oblasti bioloških nauka, Jelena Petrović je od oktobra 2016. do maja 2017. bila na praksi u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Od avgusta do oktobra 2017. bila je na studentskoj praksi na Institutu za neorgansku hemiju u Kilu, Nemačka. Trenutno je angažovana na projektu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije „Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava” br. III45019.

Oblasti interesovanja
  • inženjerstvo tkiva
  • tissue engineering
Reference
  1. Petrović Ј., Zvicer Ј., Mišković-Stanković V., Obradović B., Cytotoxicity studies of alginate hydrogels with silver nanoparticles in cell and tissue cultures, 15th Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering, SASA, December 7 – 9, 2016, Belgrade, Serbia, Programme and the Book of Abstracts, 2-1, p. 6
  2. Petrović J., Osmokrović A., Spasojević D., Radotić K., Obradović B., Adsorption studies of lignin model compounds on activated charcoal particles, 16th Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering, SASA, December 6 – 8, 2017, Belgrade, Serbia, Programme and the Book of Abstracts, 2-5, p. 10.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta