IC TMF

Jelena Lukić

+38111 3370 410
Soba 218
Kratka biografija

            Jelena Lukić, master inženjer tehnologije, rođena je 20.12.1994. u Pančevu. Osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine, započela je 2013. godine, a završila 2017. godine sa prosečnom ocenom 8,76 i ocenom 10 na završnom radu pod nazivom „Primena kolagulacije i flokulacije za uklanjanje organskih lakova iz otpadne vode“. Master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisala je 2017. godine i završila u roku 2018. godine sa prosečnom ocenom 9,14. Master rad na temu „Ispitivanje mogućnosti primene kovarine za uklanjanje arsena iz otpadne vode u baznoj sredini“ je radila pod mentorstvom profesora dr Vladimira Pavićevića. Doktorske akademske studije je upisala školske 2018/2019. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Inženjerstvo zaštite.

Oblasti interesovanja
  • Instrumentalne metode hemijske analize; tečna hromatografija visokih performansi-tandem masena spektrometrija. Razvoj i primena analitičkih metoda za određivanje tragova emergentnih zagađujućih materija u vodi.
  • Instrumental methods of chemical analysis; high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, HPLC-MS/MS. Development and application of analytical methods for determination of emerging contaminants in water.
Reference Uskoro.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta