IC TMF

Tanja Krunić

+38164 3434 905
Soba
Kratka biografija

            Tanja Ž. Krunić je rođena 06.04.1985. godine u Dubrovniku, Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila je u Herceg Novom. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu upisala je školske 2004/2005. godine, na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, gde je i diplomirala 24.09.2010. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,11 i odbranom diplomskog rada pod nazivom „Ocena i kontrola kvaliteta polutrajnih proizvoda od mesa“ sa ocenom 10,0 (deset). Dobitnik je Specijalnog priznanja koje dodeljuje Srpsko hemijsko društvo najboljim diplomiranim studentima hemije i hemijske tehnologije na Univerzitetima u Srbiji.

            Školske 2011/2012. god. upisala je doktorske studije na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Marice Rakin. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Proizvodnja i primena bioaktivnih proteina i peptida surutke“ odbranila je 29.09.2017. Od 01.12.2011. godine Tanja Ž Krunić je zaposlena u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta, kao istraživač na projektu Tehnološkog razvoja TR 31017 pod nazivom „Proizvodnja mlečne kiseline i probiotika na otpadnim proizvodima prehrambene i agro-industrije“. Učestvovala je u realizaciji Inovacionih projekata: „Fermentisani napici na bazi surutke kao novi funkcionalni mlečni proizvodi“, 2012.-2013., ev. broj 451-03-2372-IP Tip 1/85 i „Proizvodnja i primena bioaktivnih proteina i peptida surutke i mleka“, 2014.-2015., ev. broj 451/03/2802/2013-16/176 iz kojih su proistekla Tehnička rešenja: “Proizvodnja funkcionalnog fermentisanog napitka od surutke i mleka” (AD Imlek Beograd) i “Unapređenje funkcionalnih karakteristika fermentisanog napitka od surutke i mleka dodatkom bioaktivnih peptida” (AD Bimlek, Makedonija), redom. Tanja poseduje sertifikat o završenoj Školi proteomike - Teorijski i praktični osnovi, realizovane od strane Centra izuzetnih vrednosti za molekularne nauke o hrani, Univerziteta u Beogradu.

            Tanja Ž. Krunić je dobitnik nagrade za kreiranje novog ekoinovativnog fermentisanog napitka pod nazivom „Active drink“ na prvom takmičenju studentskih timova u kreiranju ekoinovativnih prehrambenih proizvoda-ECOTROPHELIA SRBIJA, organizovanog od strane Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije, održanog 19 jula 2013. godine.

            Od 2013. godine angažovana je na izvođenju vežbi iz predmeta Biotehnološki praktikum 2 na osnovnim studijama.

Oblasti interesovanja Opšta i ekološka mikrobiologija, održiva proizvodnja, primena bakterija mlečne kiseline, funkcionalna hrana, primena bioaktivnih materija.

Reference
 1. M. Bulatović., M. Rakin, M. Vukašinović-Sekulić, Lj. Mojović, T. Krunić, Uticaj različitih dodataka na probiotski karakter fermentisanog napitka na bazi surutke, Savremene tehnologije, vol. 2, no. 2, 2013, 50–53.
 2. M.B. Rakin, M.S. Vukašinović-Sekulić, D. Zarić, Lj. Mojović, M.Lj. Bulatović, T.Ž. Krunić, I. Zorić, M. Stamenković, "Proizvodnja fermentisanog napitka od surutke i mleka", Tehničko rešenje realizovano u okviru Inovacionog projekta pod nazivom "Fermentisani napici na bazi surutke kao novi funkcionalni mlečni proizvodi", ev. broj 451-03-2372-IP Tip 1/85 finansiranog od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i prihvaćeno od strane AD Imlek Beograd kao krajnjeg korisnika, Beograd, 2013. (Tehničko rešenje)
 3. M. Bulatović, M. Rakin., M. Vukašinović-Sekulić, Lj. Mojović, T. Krunić, Effect of nutrient supplements on growth and viability of Lactobacillus johnsonii NRRL B-2178 in whey, International Dairy Journal, vol. 34, no. 1, 2014, 109–115.
 4. M. Bulatović., T. Krunić, M. Vukašinović-Sekulić, D. Zarić, M. Rakin, Quality attributes of a fermented whey-based beverage enriched with milk and a probiotic strain, RSC Advances, vol. 4, no. 98, 2014, 55503–55510.
 5. M. Bulatović, T. Krunić, M. Stamenkovic-Đokovic, D. Zaric, M. Rakin, Novi trendovi mlečne industrije – Funkcionalni proizvodi na bazi surutke, Industrija 56, 2015, 44–46.
 6. N. Obradović, T. Krunić, I. Damnjanovic, M. Vukašinović-Sekulić, M. Rakin, M. Rakin, B. Bugarski, Influence of Whey Proteins Addition on Mechanical Stability of Biopolymer Beads with Immobilized Probiotics, Tehnika, Novi Materijali, 2015, 397–400.
 7. N. Obradović, T. Krunić, K. Trifkovic, M. Bulatović., M. Rakin, M. Rakin, B. Bugarski, Influence of chitosan coating on mechanical stability of biopolymer carriers with probiotic starter culture in fermented whey beverages, International Journal of Polymer Science, 2015, 8 pages, DOI:10.1155/2015/732858.
 8. M.B. Rakin, M.S. Vukašinović-Sekulić, D. Zarić, J. Jorga, Z. Radulović, M. Lj. Bulatović., T.Ž. Krunić, M. Gnjatović, M. Borić, R. Vasilevska, B. Janaćković, M. Stamenković, "Unapređenje funkcionalnih karakteristika fermentisanog napitka od surutke i mleka dodatkom bioaktivnih peptida", Tehničko rešenje realizovano u okviru Inovacionog projekta pod nazivom "Proizvodnja i primena bioaktivnih proteina i peptida surutke i mleka", ev. broj 451/03/2802/2013-16/176 finansiranog od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i prihvaćeno od strane AD Bimlek, Makedonija kao krajnjeg korisnika. Beograd 2015. (Tehničko rešenje)
 9. M. Bulatović, D. Zarić, T. Krunić, M. Borić, M..Rakin, Production of the milk chocolate with probiotic in a ball mill. In: Chocolate: Production, Consumption and Health Benefits'', Adrienne Fitzgerald (Ed.), Nova Science Publishers, New York, 2016, 77–103.
 10. T. Krunić, M. Bulatović, N. Obradović, M. Vukašinović-Sekulić, M. Rakin, Effect of immobilisation materials on viability and fermentation activity of dairy starter culture in whey-based substrate, Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 96, 2016, 1723–1729.
 11. D. Zaric, M. Bulatović., M. Rakin., T. Krunić, I. Loncarevic, B. Pajin, Functional, rheological and sensory properties of probiotic milk chocolate produced in a ball mil., RSC Advances, vol. 6, 2016, 13934–13941.
 12. M. Rakin, M. Bulatović, D. Zaric, M. Stamenkovic-Đokovic, T. Krunić, M. Boric, M. Vukašinović-Sekulić, Quality of fermented whey beverage with milk, Hemijska industrija, vol. 70, no. 1, 2016, 91–98.
 13. T. Krunić, N. Obradović, M. Bulatović., M. Vukašinović-Sekulić, K. Trifkovic, M. Rakin, Impact of carrier material on fermentative activity of encapsulated yoghurt culture in whey based substrate, Hemijska industrija, vol. 71, no. 1, 2017, 41–48.
 14. M. Bulatović, D. Zarić, M. Rakin, T. Krunić, I. Loncarevic, B. Pajin, Chocolate as a Carrier for Cocoa’s Functional Ingredients, The Diversified Benefits of Cocoa and Chocolate, 1st Edition, Chapter 3, Ed. Bonifacia Zayas Espinal, Nova Science Publishers, New York, 2018 pp. (ISBN: 978-1-53613-258-8).
 15. T. Krunić, M. Rakin, M. Bulatovic and D. Zaric, The contribution of bioactive peptides of whey to quality of food products, Food Processing for Increased Quality and  Consumption, 1st Edition, Volume 18, Chapter 9, Eds. A. Grumezescu and Alina Maria Holban, Academic Press-Elsevier, 2018, pp. (ISBN 978-0-1281-1447-6)

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta