IC TMF

Ivana Gazikalović

+38111 3370 724
Soba 69C
Kratka biografija

                Ivana Gazikalović rođena je 21.06.1992. u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju. Školske 2011/12 je upisala osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Diplomirala je 2015. godine odbranom završnog rada na temu „Uticaj različitih pretretmana na funkcionalna i senzorna svojstva hidrolizata proteina belanceta“ i potom je upisala master studije školske 2015/16, takođe na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Master studije je završila odbranom master rada na temu „Uticaj fermentacionih uslova na proizvodnju mananaze iz Bacillus sp.“ 2016. godine. Školske 2016/17 je upisala doktorske studije na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod mentorstvom prof. dr Zorice Knežević-Jugović. Dobitnica je priznanja "Panta S. Tutundžić" za ostvarene odlične rezultate na osnovnim studijama. 2017-2018. godine bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od juna 2018. godine zaposlena je na Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u zvanju istraživač pripravnik na projektu „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“ (III 46010). Govori engleski, francuski i švedski jezik.

Oblasti interesovanja
  • Mikrotalasni tretman; Valorizacija proteina hrane; Enzimska hidroliza; Enzimska kinetika; Proizvodnja bioaktivnih komponenata hrane; Prečišćavanje proteina/peptida; Proizvodnja enzima mikrobnom fermentacijom; Smanjenje alergenih svojstava proteina hrane.
  • Microwave treatment; Valorization of food proteins; Enzyme hydrolysis; Enzyme kinetics; Production of food bioactive compounds; Purification of protein/peptides; Enzyme production via microbial fermentation; Reduction of allergenic properties of food proteins.
Reference
  1. Jovanovic, J., Stefanovic, A., Šekuljica, N., Gazikalovic, I., Lukovic, N., Jakovetic, Tanaskovic, S., Kneževic- Jugovic, Z.: Modification of emulsifying properties and metal-ion chelating ability of gluten hydrolysates by partial enzymatic hydrolysis, Editors: Markoš, J., Mihal, M., In 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 20-23, 2019., ISBN:978-80-8208-011-0.
  2. Knežević-Jugović, Z., Gazikalović, I., Jovanović, J., Antov, M., Nedović, V., Comparison of enzymatic and microwave treatments for gluten reduction of barley mash, Second Scientific-expert Symposium with international participation "Beer, brewing raw materials and equipment", Zrenjanin, 27-30. august 2018., pp. 65, Lecture abstracts, ISBN 978-86-80050-16-4.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta