IC TMF

Danijela Prokić

+38111 3370 410
Soba 232
Kratka biografija

            Danijela Prokić je rođena 26.6.1987. u Loznici. Srednju medicinsku školu završila je u Valjevu. Biološki fakultet Univerziteta  u Beogradu upisala je školske 2006/07 godine, smer Ekologija i zaštita životne sredine. Diplomirala je u maju 2012. godine i stekla zvanje diplomirani biolog zaštite životne sredine. Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu upisala je 2015. godine, studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine, pod mentorstvom dr Tatjane Đurkić, redovnog profesora TMF-a. Član je Srpskog hemijskog društva. Od juna 2017. godine angažovana je u Inovacionom centru TMF-a, na projektu ""Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materija i teških metala""  finansiranom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tečno govori engleski jezik.

Oblasti interesovanja
  • Razvoj metoda za uklanjanje i detekciju organskih zagađujućih materija iz vode.
  • Development of methods for the removal and detection of organic pollutants from water.
Reference
  1. Prokić D., Vukčević M., Matić Bujagić I., Maletić M., Kalijadis A., Đurkić T.: Uklanjanje estrona, 17β-estradiola i 17α-etinilestradiola iz vode na aktivnim ugljeničnim tkaninama, Četvrti naučno-stučni skup POLITEHNIKA 2017, Beograd, Srbija, 8. decembar 2017., Knjiga radova, str. 148.
  2. Prokić D., Vukčević M., Maletić M., Rusmirović J., Đurkić T.: Adsorpcija estrogenih hormona na modifikovanim ugljeničnim tkaninama, Osmi simpozijum Hemija i zaštita životne sredine  (EniroChem 2018), Kruševac, Srbija, 2018., Knjiga izvoda, str. 83.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta