IC TMF

Darko Veljić

+38111 3303 740
Soba 69b
Kratka biografija

            Dr Darko Veljić je rođen 1975. godine u Beranama, gde je završio osnovnu i srednju mašinsko-tehničku školu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2001. godine, na smeru za termotehniku. Magistrirao je 2006. godine na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, oblast mašinski materijali i zavarivanje. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Eksperimentalna i numerička termo-mehanička analiza procesa zavarivanja trenjem mešanjem legura aluminijuma visoke čvrstoće“, odbranio je u aprilu 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu, čime je stekao zvanje doktora nauka iz multidisciplinarnih naučnih oblasti inženjerstvo materijala i računska mehanika.

            Po završetku fakulteta zaposlio se u preduzeću „Montaža“a.d., gde je radio u projektnom birou kao projektant termotehničkih instalacija za objekte raznih namena, u zemlji i inostranstvu. Radio je kao inženjer pripreme, a zatim kao inženjer operative. Bio je  rukovodilac gradnje Ministarstva inostranih poslova – Kazakstan-Astana i stručni saradnik na izgradnji aerodroma u Sočiu – Rusija. Nakon toga je bio,  rukovodilac  proizvodnje, rukovodilac  istraživačkog tima za razvoj proizvodnog programa opreme za termotehniku i rukovodilac inženjeringa. Radio je kao odgovorni inženjer mašinskih instalacija na izgradnji većeg broja reprezentativnih objekata: Porto-Montenegro, hotel Regent u Tivtu, Porto-Novi u Herceg Novom, Atlas Capital Centar u Podgorici,  Nemačka ambasada u Beogradu i dr.

            Poseduje licencu odgovornog inženjera za projektovanje i izvođenje sistema termotehnike, termoenergetike, procesne tehnike i gasne tehnike, diplomu međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE), diplomu međunarodnog inspektora zavarivanja (IWI), licencu za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada, licencu odgovornog inženjera za projektovanje i izvođenje stabilnih sistema za gašenje požara (B1) i licencu odgovornog inženjera za projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote (B6).

            U periodu od januara 2009. do januara 2020. godine bio je zaposlen u Istraživačko razvojnom centru Tehno-eksperts d.o.o u Beogradu. Radio je kao istraživač saradnik do 12.06.2013. godine, kao naučni saradnik do 27.05.2019. godine, a zatim kao viši naučni saradnik. Od 17.01.2020. godine, zaposlen je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu kao viši naučni saradnik.

            Autor je ili koautor velikog broja radova objavljenih u vodećim stranim i domaćim naučnim časopisima, kao i velikog broja tehničkih rešenja iz oblasti zavarivanja i termotehnike. Dobitnik je zlatne medalje sa likom Nikole Tesle za pronalazaštvo. Učestvovao je u više istraživačkih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: TP-19061, TP-34018, TP-034016, Inovacioni projekat br. 451-03-2802/2013-16/69, Inovacioni projekat br. 391-00-16/2017-16/36 – rukovodilac projekta, Eureka projekat,  2022-17479/NP/OPEN CALL - MIH-NC– rukovodilac projekta.

Učešće na nacionalnim projektima:

 1. Modular Infrared Heaters – with Nanofluid Collector, Eureka projekat,  2022-17479/NP/OPEN CALL - MIH-NC - Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, 2022.-2025; Rukovodilac – Veljić Darko.
 2. Razvoj tehnologije proizvodnje i zavarivanja Al-Mg legura visoke čvrstoce za primenu u konstrukcijama drumskih i zeleznickih transportnih sredstava (evidencioni broj: TR-34018), Program istrazivanja u oblasti tehnoloskog razvoja - Ministarstvo prosvete i nauke, 2010.-2013.
 3. Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za prizvodnju specijalnih obloženih  elektroda  namenjenih  za  elektrolučno  zavarivanje  čelika (evidencioni broj: TR-034016), Program istrazivanja  u oblasti tehnoloskog razvoja  - Ministarstvo prosvete i nauke, 2010.-2019.
 4. Darko Veljić, Nikola Bajić, Marko Rakin, Milan Čekerevac i dr. „Razvoj recepture obloge i osvajanje proizvodnje elektrode za zavarivanje sa atestom“, Evidencioni broj:391-00-16/2017-16/36, nosilac realizacije IHIS Tehno-eksperts, d.o.o. – Rukovodilac projekta
 5. Darko Veljić, Aleksandar Sedmak, Nikola Bajić, Aleksandar Živković i dr. „Osvajanje tehnologije izrade T-spojeva postupcima frikcionog zavarivanja mešanjem“, Evidencioni broj:451-03-2802/2013-16/69, nosilac realizacije IHIS Tehno-eksperts, d.o.o., istraživačko razvojni centar
 6. Darko Veljić, Nikola Bajić, Marko Rakin, Milan Čekerevac i dr. „Razvoj recepture obloge i osvajanje proizvodnje elektrode za zavarivanje sa atestom“, Evidencioni broj:391-00-16/2017-16/36, nosilac realizacije IHIS Tehno-eksperts, d.o.o. – Rukovodilac projekta
 7. Istraživanje optimalnog sastava metalnih komponenti i niskomolekularnih hidrofobnih jedinjenja za razvoj novog metarluškog kvaliteta punjene žice za zavarivanje čelika namenjenih za rad na niskim temperaturama (evidencioni broj: TR- 19061), Program istrazivanja u oblasti tehnoloskog razvoja - Ministarstvo Republike Srbije, period realizacije: 2008-2010. god.
 8. Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma (evidencioni broj: ОI17400), Program istraživanja u oblasti osnovnih istraživanja - Ministarstvo prosvete i nauke, 2010.-2022. god.
Oblasti interesovanja
 • Inženjerstvo materijala, zavarivanje, eksperimentalne i numeričke analize, plazma sprej prevlake, termotehničke instalacije, sistemi zaštite od požara, energetska efikasnost zgrada, stručni nadzor.
 • Materials engineering, welding, experimental and numerical analysis, plasma spray coatings, HVAC installations, fire protection systems, energy efficiency in buildings, expert supervision.
Reference
 1. Darko Veljić, Nenad Radović, Marko Rakin, Aleksandar Sedmak, Bojan Međo, Mihailo Mrdak, Darko Bajić, Influence of temperature and plastic deformation on AA2024 T3 friction stir welded joint microstructure, Thermal Science year 2022, Published online: 2022-11-12 https://doi.org/10.2298/TSCI220621162V
 2. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Darko Veljić, Marko Rakin, Darko Bajić, Characterization of zirconium oxide coating stabilized with cerium and yttrium oxide deposited on the bonding coating nickel chromium aluminum cobalt yttrium oxide,  ZAŠTITA MATERIJALA ISSN 0351-9465, EISSN2466-2585, UDC::621.793.7:544.344.016.5:622.023., http://idk.org.rs/submitted/ , podnet rad 10.04.2022, revidovan i prihvaćen 23.05.2022.
 3. Darko Veljić, Numerička simulacija procesa zavarivanja trenjem mešanjem legura aluminijuma visoke čvrstoće, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2020. (ISBN:978-86-7401-369-4). Predloženo od strane Matičnog naučnog odbora za materijale i hemijske tehnologije – 13.12.2021. (Monografija)
 4. Darko Veljić, Nikola Bajić, Marko Rakin, „Alat od osam pari kalibrisanih valljaka za uzdužno kontinualno profilisanje uske čelične trake i formiranje punjene žice“, 2021., Zavod za intelektualnu svojinu, sektor za patente odeljenje za mašinstvo, elektrotehniku i opštu tehniku 990 broj 2021/13722-MP-2021/0085, Beograd, Kneginje Ljubice 5. Isprava o malom patentu broj 1737U1, upisan u Registar malih patenata 10.11.2021, objavljen u Glasniku intelektualne svojine broj 11/2021, dana 30.11.2021 (Patent)
 5. Darko Veljić, Marko Rakin, Aleksandar Sedmak, Nenad Radovič, Bojan Međo, Mihailo Mrdak, Darko Bajić, Thermo-mechanical analysis of linear welding stage in friction stir welding - influence of welding, „Thermal Science” 2021 OnLine-First Issue 00, Pages: 186-186 https://doi.org/10.2298/TSCI210216186V
 6. Nikola Bajić, Darko Veljić, Aleksandar Petrović, Marko Rakin, Mihailo Mrdak, Darko Bajić, „Viskolegirana austenitno-feritna bazična elektroda namenjena za zavarivanje nerđajućih Cr-Ni čelika IHIS INOX B 19/9“, 2021., Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu. Predloženo od strane Matičnog naučnog odbora za materijale i hemijske tehnologije 31.03.2021 (Tehničko rešenje)
 7. Darko Veljić, Nikola Bajić, Aleksandar Petrović, Marko Rakin, Darko Bajić, Nenad Milošević, „Obložena elektroda za sečenje i žljebljenje IHIS SŽ-2B“,2021., Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu. Predloženo od strane Matičnog naučnog odbora za materijale i hemijske tehnologije 31.03.2021 (Tehničko rešenje)
 8. O.G. Levchenko, O.M. Bezushko, T.B. Maidanchuk, A.O. Lukianenko, O.M. Goncharova, Darko Bajic, Darko Veljic „Effect of liquid glass type on hygienic characteristics of coated electrodes for arc welding of tin bronze“, E3S Web Conf.Volume 280, 2021, Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021), https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128009018, Published online 30 June 2021
 9. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Marko Rakin, Đorđe Janković, Darko Veljić, Characterization of vacuum plasma spray VPS - W coating deposited on stainless steel substrates,  Zaštita materijala 62 (2), 2021, pp.106-112, ISSN 0351-9465, E-ISSN 2466-2585, UDC:621.793.7‑034.14:544.344.016.5, org/10.5937/zasmat2102106M
 10. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Marko Rakin, Đorđe Janaćković, Darko Veljić, Darko Bajić, Characterisation of biocompatible layers of ZrO28%Y2O3 used in combination with other ceramics to modify the surface of implants, ZAŠTITA MATERIJALA 62 (4), 2021, pp.262-268, ISSN 0351-9465, E-ISSN 2466-2585, UDC:666.3.019:620.197.6:621.793.74 https://doi.org/10.5937/zasmat2104262M
 11. Mihailo Mrdak, Darko Bajić, Darko Veljić, Marko Rakin, Characterisation of biomedical titanium layers deposited by a vacuum plasma spray process, „Materiali in tehnologije / Materials and technology 55(2)231(2021), UDK 621.791.763:669.017.3, ISSN 1580-2949, https://mater-tehnol.si/index.php/MatTech/article/view/123/38, doi:10.17222/mit.2020.135
 12. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Marko Rakin, Đorđe Janković, Darko Veljić, Darko Bajić, Characterization of deposited plasma spray NiCrAlCoY2O3  coating layers on AlMg1 alloy substrates,  Zaštita materijala 62 (1), 2021, pp.34-40, ISSN 0351-9465, E-ISSN 2466-2585,UDC::621.793.7:544.344.016.5:622.023., doi:10.5937/zasmat2101034M
 13. Darko Veljić, Mihailo Mrdak, Marko Rakin, Nenad Radović, Zoran Radosavljević, Nikola Bajić, „Srednje legirana bazična elektroda namenjena za zavarivanje vatrootpornih čelika - IHIS E 352 B“, 2020., Tehnološko metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, (Tehničko rešenje)
 14. Darko Veljić, Mihailo Mrdak, Marko Rakin, Nenad Radović, Zoran Radosavljević, Nikola Bajić, „Debelo obložena bazična elektroda - IHIS E 255 B Mo“, 2020., Tehnološko metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, (Tehničko rešenje)
 15. Nikola Bajić, Darko Veljić, Aleksandar Petrović, Marko Rakin, Mihailo Mrdak, Nenad Milošević, „Srednje obložena rutilna elektroda IHIS E 110 R“, 2020., Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, (Tehničko rešenje)
 16. Andrija Petrović, Jovan Filipović, Aleksandar Petrović, Gordana Bakić, Darko Veljić, Uglješa Bugari, „Ejektorska pumpa za hidro transport visoko abrazivne šljake i pepela“, 2020., Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, (Tehničko rešenje)
 17. Mihailo Mrdak, Darko Bajić, Darko Veljić, Marko Rakin, Mechanical and structural characteristics of atmospheric plasma sprayed multifunctional oxide TiO2 coating, „Materiali in tehnologije / Materials and technology 54 (2020) 6, 807–812, doi:10.17222/mit.2020.052, http://mit.imt.si/mit206.html
 18. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Marko Rakin, Đorđe Janković, Darko Veljić, Darko Bajić, The mechanical and microstructural properties of VPS - Ti porous coating deposited on titanium alloy substrates for osseointegration, Zaštita Materijala, Volume 61, No.1, 2019, pp.110-115, ISSN 0351-9465
 19. Mihailo Mrdak, Marko Rakin, Đorđe Janković, Darko Veljić, Darko Bajić, Karakterizacija NiAl slojeva deponovanih atmosferskim plazma sprejom (APS), Zaštita Materijala, Volume 61, No.2, 2019, pp.110-115, ISSN 0351-9465
 20. Darko Bajić, Mihailo Mrdak, Nikola Bajić, Darko Veljić, Marko Rakin and Zoran Radosavljević, Development of Coated Electrodes with Solid Wire and Flux-Cored Alloyed Wire for Microalloyed  Steel Welding, „Materials“ MDPI International Scientific Journal, Year 2020, Vol. 13, Issue 9 of Materials, 2152; doi:10.3390/ma13092152, Published: 6 May 2020
 21. Mihailo Mrdak, Bojan Međo, Darko Veljić, Miodrag Arsić, Marko Rakin, The influence of powder feed rate  on  mechanical  properties  of  atmospheric  plasma  spray  (APS)  Al-12Sicoating, Reviews on Advanced Materials Science , Volume 58, No.1, 2019., pp. 75–81, ISSN 0351-9465
 22. Darko M. Veljić, Marko P. Rakin, Bojan I. Medjo, Mihailo R. Mrdak, Aleksandar S. Sedmak, Temperature fields in linear stage of friction stir welding - effect of different material properties, Thermal Science International Scientific Journal, Volume 23, No. 6B, 2019, pp. 3985-3992, ISSN 0354-9836
 23. Walid Musratia, Bojan Medjo, Nenad Gubeljak, Primož Štefane, Darko Veljić, Aleksandar Sedmak, Marko Rakin, Fracture assessment of seam and seamless steel pipes by application of the ring-shaped bending specimens, „Theoretical and Applied Fracture Mechanics“ International Scientific Journal, Volume 103, October 2019, 102302, doi: 10.1016/j.tafmec.2019.102302
 24. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Marko Rakin, Nikola Bajić, Darko Veljić, Karakterizacija plazma sprej bioinertne prevlake  Al2O328tež.%MgO, Zaštita Materijala, Volume 60, No.1, 2019, pp.44-49, ISSN 0351-9465
 25. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Marko Rakin, Nikola Bajić, Darko Veljić, Mechanical properties and microstructure of the ZrO25CaO/NiCrAl coating system,  Zaštita Materijala, Volume 60, No.2, 2019, pp. 147-151, ISSN 0351-9465
 26. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Marko Rakin, Darko Veljić, Nikola Bajić, Mehanička svojstva i mikrostruktura slojeva prevlake molibdena deponovane vakuum plazma sprej procesom, Zaštita Materijala, Volume 60, No.3, 2019, pp. pp.271-276, ISSN 0351-9465
 27. Mihailo Mrdak, Časlav Lačnjevac, Marko Rakin, Nikola Bajić, Darko Veljić, Characterization of vacuum plasma spray NiCoCrAlY coating resistant to high temperature oxidation, Zaštita Materijala, Volume 60, No.4, 2019, pp. 336-341, ISSN 0351-9465
 28. Mihailo Vasić, Aleksandar Petrović, Marko Rakin, Darko Veljić, Mihailo Mrdak, Zoran Radosavljević, Plafonsko kućište apsolutnog filtra, Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 2019., (Tehničko rešenje)
 29. Mihailo Vasić, Darko Veljić, Aleksandar Petrović, Marko Rakin, Nikola Bajić, Kutija za mešanje svežeg i recirkulacionog vazduha, Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, 2019., (Tehničko rešenje)
 30. D. Veljić, B. Medjo, M. Rakin, Z. Radosavljević, N. Bajić, Analysis of the tool plunge in friction stir welding - comparison of aluminium alloys 2024 T3 and 2024 T351, Thermal Science International Scientific Journal, Volume 20, Nо. 1, 2016, pp. 247-254, ISSN 0354-9836
 31. Alin Murariu, Darko Veljić, Dragana Barjaktarević, Marko Rakin, Nenad Radović, Aleksandar Sedmak, Jelena Ðoković, Influence of material velocity on heat generation during linear welding stage of friction stir welding, Thermal Science International Scientific Journal, Volume 20, Nо. 5, 2016, pp. 247-254, ISSN 0354-9836
 32. Bajić Nikola, Veljić Darko, Rakin Marko, Aleksdandar Petrović, Mrdak Mihailo, Poluautomatska linija za označavanje obloženih elektroda, Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, broj 852/1,.2016, (Tehničko rešenje)
 33. Bajić Nikola, Veljić Darko, Rakin Marko, Mrdak Mihailo, Pekez Jasmina, Karastojković Zoran, Novi tehnološki postupak izrade cevaste elektrode za tvrdo navarivanje, Tehnički  fakultet »Mihajlo Pupin« Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin, broj: 03-6890/8, 2015, (Tehničko rešenje)
 34. N. Bajić, D. Bajić, D. Veljić, M. Rakin, Z. Janjušević, The advantages of using activated flux- cored wire compared to solid wire in the mag welding process from the aspect of metallurgical characteristics, Metalurgija, International Scientific Journal, Volume 53, No. 3, 2014, pp. 361-364, ISSN 0543-5846
 35. D. Veljić, A. Sedmak, M. Rakin, N. Bajić, B. Međo, D. Bajić and V. Grabulov, Experimental and numerical thermo-mechanical analysis of friction stir welding of high-strength alluminium alloy, Thermal Science International Scientific Journal, Volume 18, Nо. 1, 2014, pp.S29-S38, ISSN 0354-9836
 36. N. Bajić, M. Rakin, M. Mrdak , S. Stojanović, D. Veljić, J. Pekez, Novi tehnološki postupak izrade  jezgra  i  obloge  rutilne  i  bazične  elektrode,  Tehnički  fakultet »Mihajlo Pupin« Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin, 2014., (Tehničko rešenje)
 37. Rakin M., Bajić N., Mrdak M., Veljić D., Arsić M., Аnalysis of mechanical and structural properties of micro alloyed steel welded joints depending on quality of cored wire, Tehnički vjesnik – Technical Gazette, Volume 40, Nо. 4, 2013, pp. 635-640, ISSN 1330-3651
 38. D. Veljić, N. Radović, I. Radisavljević, M. Rakin, A. Živković, V. Grabulov, Tehnologija zavarivanja ploča debljine 3,0 mm, aluminijumske legure 2024 postupkom zavarivanja trenjem alatom, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013., (Tehničko rešenje)
 39. N. Bajić, D. Bajić, D. Veljić, M. Rakin, Advantage of use of activated flux-cored wire instead of solid wire with the MAG welding process from the mechanical properties aspect, Metalurgija, International Scientific Journal Volume 52, Nо. 4, 2013, pp. 453-456, ISSN 0543-5846
 40. Darko M. Veljić, Marko P. Rakin, Milenko M. Perović, Bojan I. Medjo, Zoran J. Radaković, Petar M. Todorović, Mirko N. Pavišić, Heat generation during plunge stage in friction stir welding, Thermal Science International Scientific Journal, Volume 17, Nо. 2, 2013, pp. 489-496, ISSN 0354-9836
 41. A.M. Eramah, M. Rakin, Veljić, S. Tadić, N. Radović, M. Zrilić and M. Perović, Influence of friction stir welding parameters on properties of 2024 T3 aluminium alloy joints, Thermal Science International Scientific Journal, Volume 18, Nо. 1, 2013, pp.S21-S28, ISSN 0354-9836
 42. Darko M. Veljić, Milenko M. Perović, Aleksandar S. Sedmak, Marko P. Rakin, Miroslav V. Trifunović, Nikola S. Bajić, Darko M. Bajić, A coupled thermo-mechanical model of friction stir welding, Thermal Science International Scientific Journal, Volume 16, Nо. 2, 2012, pp. 527-534, ISSN 0354-9836
 43. M. Perović, D. Veljić, M. Rakin, N. Radović, A. Sedmak, N. Bajić, Friction stir welding of high strength aluminium alloys and numerical simulation of the plunge stage, Materiali in Tehnologije / Materials and Technology International Scientific Journal, Volume 46, Nо. 3, 2012, pp. 215-221, ISSN 1580-2949
 44. N. Bajić, M. Rakin, D. Veljić, S. Stojadinović, J. Pekez, M. Perović, Niskolegirana punjena žica  za  zavarivanje  MAG  postupkom, Tehnički  fakultet »Mihajlo Pupin« Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin, 2011., (Tehničko rešenje)
 45. N. Bajić, M. Rakin, Z. Radosavljević , D. Veljić, G. Bakić, M. Đukić, Novi kvalitet legirane punjene žice za MAG zavarivanje čelika koji se koriste za rad na niskim temperaturama, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011., (Tehničko rešenje)
 46. D. Veljić, A. Petrović, M. Rakin, N. Bajić, M. Perović, Regulatori protoka – leptir sistema za ventilaciju i klimatizaciju prostora, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011., (Tehničko rešenje)
 47. M. Petrović, D. Veljić, N. Bajić, M. Perović, B. Petrovski, Fiksna i lebdeća pravougaona žaluzina za sisteme za ventilaciju i klimatizaciju prostora, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011., (Tehničko rešenje)
 48. M. Petrović, Veljić, M. Rakin, A. Sedmak, M. Perović, Regulatori protoka vazduha sistema za ventilaciju i klimatizaciju prostora, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010., (Tehničko rešenje)
 49. M. Petrović, Veljić, M. Rakin, A. Sedmak, M. Perović, Priključna kutija sistema za ventilaciju i klimatizaciju prostora, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010., (Tehničko rešenje)
 50. D. Veljić, A. Petrović, M. Rakin, B. Međo, M. Bogner, Fiksna i lebdeća okrugla žaluzina sistema za ventilaciju i klimatizaciju prostora, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010., (Tehničko rešenje)
 51. D. Veljić, A. Petrović, N. Radović, N. Bajić, D. Zarić, Protivpožarne klapne sistema ventilacije i klimatizcije, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010., (Tehničko rešenje)
 52. N. Bajić, D. Veljić, M. Mirković, B. Bobić, Rotacioni granulator za proizvodnju granula univerzalnog aglomeriranog praška za zavarivanje EPP postupkom, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010., (Tehničko rešenje)

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta