IC TMF

Ana Dajić

+38111 3303 709
Soba 531a
Kratka biografija

            Ana Dajić (devojačko Veljašević) je rođena 1981. u Čačku. Diplomirala je na Tehnološko - metalurškom fakultetu u Beogradu na odseku Neorganska-hemijska tehnologija. Na istom fakultetu je upisala doktorske studije, smer Hemijsko inženjerstvo. Od januara 2011. godine je zaposlena na projektu TR34009 „Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje“ koji finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Učestvovala je na Inovacionom projektu I – 135 „Razvoj vodonepropusnog materijala vrhunskih osobina za izgradnju deponija otpada na bazi domaćih sirovina“.

       Rezultati istraživanja pismeno i usmeno su prezentovani kroz radove ili su dostavljeni participantima projekata u vidu tehničkih rešenja. U dosadašnjem naučno – istraživačkom radu autor je i koautor rada kategorije M20, 14 saopštenja kategorije M30, 1 rada kategorije M50, 1 saopštenja kategorije M60 i 21 tehničkog rešenja M80.

Oblasti interesovanja
  • Projektovanje procesa, tretman otpadnih industrijskih voda, procena uticaja na životnu sredinu, upravljanje otpadom, mikroreaktorski sistemi, čistija proizvodnja.
  • Project design, industrial waste water treatment, industrial environmental impact, waste management, microreactor systems, cleaner production.
Reference
  1. Savić, M., Veljašević A., Jovanović J., Jovanović M., „Kvantifikacija evaporativnih gubitaka nafte i naftnih derivata tokom skladištenja“, Hemijska Industrija, 67 (1) 2013, 165–174.
  2. M. Karanac, M. Jovanović, M. Mihajlović, A. Dajić, D. Stevanović, J. Jovanović, Prilog tehnološkom projektovanju deponija u Srbiji, Reciklaža i održivi razvoj, 8, 2015, 27-37.
  3. A. Dajić, M. Mihajlović, M. Jovanović, M. Karanac, D. Stevanović, J. Jovanović, Landfill design: need for improvement of water and soil protection requirements in EU Landfill Directive, Clean Technologies and Environmental Policy, 18, 2016, 753-764.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta