IC TMF

Milica Lučić

Soba 235
Kratka biografija

            Milica Lučić, master inženjer tehnologije, rođena je 29.06.1991 u Trebinju, Republika Srpska. Školske 2010/11 upisala je osnovne akademske studije na odseku za Prehrambenu tehnologiju na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste je završila 2014. godine, sa prosečnom ocenom 9,83. Master akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Prehrambena tehnologija upisala je školske 2014/2015. године  i završila sa prosečnom ocenom 9,83 u novembru 2015. godine.

Doktorske akademske studije je upisala školske 2016/17 na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Prehrambena tehnologija. U toku studija, od maja 2018 do decembra 2020. godine je bila stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Tokom zimskog semestra školske 2018/19 i 2019/20 bila je angažovana u izvođenju nastave iz Opšte i Analitičke hemije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao istraživač pripravnik, od decembra 2020 zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Oblasti interesovanja
  • Analitička hemija
  • Analytical chemistry
Reference
  1. 1. Rajković, M. B., Lučić, M., Farmaceutski preparati i opojne droge kao kontaminirajuće supstance površinskih i otpadnih voda, Zaštita materijala, 59(3) (2018) 367–384.
  2. 2. M. Lučić, I. Sredović Ignjatović, , S. Đurđić, A. Onjia, Mineral composition of two pepper cultivars (Capsicum annuum L) from Serbia at three ripening stages, X International Scientific Agriculture Symposium - AGROSYM 2019, October 03.-06.2019., Jahorina, Bosnia and Hercegovina, Book of Abstacts, p.234, 2019.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta