IC TMF

Eleonora Gvozdić

+38111 3370 410
Soba 232
Kratka biografija

            Eleonora Gvozdić rođena je  08.02.1987. godine u Karlovcu, u Hrvatskoj. U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju.

            Diplomirala je 2012. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Ekologija i zaštita životne sredine i stekla zvanje diplomirani biolog zaštite životne sredine. Doktorske studije je upisala u novembru 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine. Od maja 2017. godine je zaposlena u Inovacionom centru TMF-a  i angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom "Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materija i teških metala". U julu 2020. godine je izabrana u zvanje istraživač saradnik. Član je Srpskog hemijskog društva i Kluba mladih hemičara Srbije.

Oblasti interesovanja
 • Instrumentalne metode hemijske analize; tečna hromatografija visokih performansi-tandem masena spektrometrija. Razvoj i primena analitičkih metoda za određivanje tragova emergentnih zagađujućih materija u vodi i sedimentima.
 • Instrumental methods of chemical analysis; High performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, HPLC-MS/MS. Development and application of analytical methods for determination of emerging contaminats in water and sediments.
Reference
 1. Gvozdić E., Matić Bujagić I., Đurkić T., Grujić S.: Trace analysis of artificial sweeteners in environmental waters, wastewater and river sediments by liquid chromatography–tandem mass spectrometry, Microchemical Journal, 2020, ISSN: 0026-265X, IF (2018) = 3.206, DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105071
 2. Gvozdić E., Matić Bujagić I., Đurkić T., Grujić S.: Određivanje veštačkog zaslađivača saharina u uzorcima otpadne vode, Peti naučno-stručni skup POLITEHNIKA 2019, Beograd, Srbija, 13. decembar 2019, Zbornik radova, str. 220–224. ISBN: 978–86–7498–081–1
 3. Gvozdić E. Ž., Matić Bujagić I. V., Đurkić T. M., Grujić S. D.: Traces of aspartame in river sediments, Sedma konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, Srbija, 2. novembar 2019, Book of Abstracts, str. 64. ISBN: 978-86-7132-076-4
 4. Gvozdić, E. Ž., Matić Bujagić, I. V., Grujić S. D., Đurkić, T. M.: Određivanje veštačkog zaslađivača neotama u rečnim sedimentima, 56. savetovanje Srpskog hemijskog društva, Niš, Srbija, 7-8. jun 2019, Kratki izvodi radova, str. 11. ISBN: 978-86-7132-073-3
 5. Gvozdić E., Matić Bujagić I., Tolić Stojadinović Lj., Grujić S., Đurkić T.: Priprema uzoraka vode za analizu veštačkih zaslađivača, 12. naučna konferencija ETIKUM 2018, Novi Sad, Srbija, 7. decembar 2018, Zbornik radova, str. 161–164. ISBN: 978-86-6022-123-2
 6. Gvozdić E., Matić Bujagić I., Tolić Stojadinović Lj., Grujić S.: Optimization of solid-phase extraction for analysis of artificial sweeteners in water, Šesta konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, Srbija, 27. oktobar 2018, Kratki izvodi radova, str. 33. ISBN: 978-86-7132-064-1
 7. Gvozdić E., Matić Bujagić I., Grujić S., Đurkić T.: Razvoj hromatografske metode za određivanje tragova veštačkih zaslađivača u vodi, 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine (EnviroChem 2018), Kruševac, Srbija, 30. maj-1. jun 2018, Knjiga izvoda, str. 167. ISBN: 978-86-7132-068-9
 8. Matić Bujagić I., Jauković Z., Grujić S., Gvozdić E., Laušević M.: Određivanje odabranih steroida u uzorcima komunalne otpadne vode, 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine (EnviroChem 2018), Kruševac, Srbija, 30. maj-1. Jun 2018, Knjiga izvoda, str. 169. ISBN: 978-86-7132-068-9
 9. Gvozdić E., Мatić Bujagić I., Đurkić Т., Grujić S.: Маseni spektri odabranih veštačkih zaslađivača, Četvrti naučno-stručni skup POLITEHNIKA 2017, Beograd, Srbija, 8. decembar 2017, Zbornik radova, str. 188. ISBN: 978-86-7498-674-3

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta