IC TMF

Anđela Radisavljević

+38111 3303 617
Soba 101b
Kratka biografija

            Anđela N. Radisavljević, diplomirani inženjer tehnologije, rođena je 29.07.1985. godine u Valjevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Ljigu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Farmaceutsko inženjerstvo, završila je 2013. godine sa prosečnom ocenom 8,00. Diplomski rad pod naslovom „Nanomehanička svojstva biopolimernih filmova na bazi hitozana i glukomanana ojačanih keratinom” odbranila je na Katedri za konstrukcione i specijalne materijale sa ocenom 10. Školske 2013/2014. god. upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, smer Inženjerstvo materijala, odslušala predmete predviđene planom i programom doktorskih studija i položila ispite sa prosečnom ocenom 9,75. Od februara 2015. godine angažovana je kao doktorant na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije TR 34011 „Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima”, u zvanju Istraživač pripravnik.

Oblasti interesovanja
  • Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala, Nanotehnologija, Procesiranje i karakterizacija polimernih biomaterijala.
  • Materials science and engineering, Nanotechnology, Processing and characterization of polymer biomaterials.
Reference
  1. Mirjana Grković, Anđela Radisavljević, Dušica B. Stojanović, Aleksandar Kojović, Mirjana Rajilić-Stojanović, Igor Balać, Vladimir Pavlović, Miloš Bjelović, Petar S. Uskoković, Crosslinked electrospun chitosan/PEO nanofibers for wound healing application, Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 2015, Herceg Novi, Montenegro, August 31–September 4, The Book of Abstracts, p. 86.
  2. Faisal Ali Alzarrug, Dušica B. Stojanović, Vera M. Obradović, Anđela N. Radisavljević, Aleksandar M. Kojović, Petar S. Uskoković, Radoslav R. Aleksić, Rapid fabrication of antimicrobial poly(vinyl butyral)/ titania nanofibers using multi-needle electrospinning, YUCOMAT 2016, Herceg Novi, Montenegro, September 2016, The Book of Abstracts, p. 55.
  3. Vesna Radojević, Petar Uskoković, Dušica Stojanović, Ivana Radović, Anđela Radisavljević, Jasna Trošić-Stajić, Aleksandar Kojović, Miloš Petrović, Nosioci aktivnih komponenata za samozalečenje u obliku polimernih vlakana dobijenih metodom elektropredenja; Korisnik PPT Namenska, Trstenik, 2016. (tehničko rešenje)
  4. Rouaida M. Abozaid, Dušica B. Stojanović, Anđela Radisavljević, Dragutin M. Sević, Maja S. Rabasović, Petar S. Uskoković, Vesna Radojević, Electrospun PMMA nanofibers doped with CdSe/ZnS core shell quantum dots, YUCOMAT 2017, Herceg Novi, Montenegro, September 4-8, 2017, The Book of Abstracts, p. 94.
  5. Srđan Perišić, Anđela Radisavljević, Ivana Radović, Dejan Trifunović, Dušica Stojanović, Petar Uskoković, Vesna Radojević, Impact properties of hybrid wood composites, Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, Belgrade, Serbia, June 1-3, 2017, The Book of Abstracts, p. 69.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta