IC TMF

Ivan Stojković

+38166 111 016
Soba
Kratka biografija

               Rođen 19.06.1982. god. u Leskovcu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu 2010. god. Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu upisao 2012. na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine. Doktorsku disertaciju odbranio 15.07.2016. godine. Izabran u naučno zvanje „Naučni saradnik“ u oblasti tehničko-tehnoloških nauka - hemijsko inženjerstvo, 29.11.2017. godine, na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Zaposlen u ICTMF od 02.03.2015.

            Dr Ivan Stojković učestvuje u realizaciji projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvojaNanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“ (ev. br. III 45001), potprojekat „Sinteza novog tipa katalizatora optimizacijom aktivne vrste, promotora i nosača, kao funkcionalnog nanomaterijala u industrijskoj proizvodnji biodizela iz nejestivih/jestivih bilјnih ulјa - supstitucija uvoza fosilnih goriva i iskorišćenje obnovlјivih izvora energije“ (rukovodilac Dr Dušan Jovanović).

Oblasti interesovanja
  • Zaštita životne sredine, obnovljivi izvori energije, projektovanje tehnoloških procesa.
  • Environmental protection, renewable energy sources, design of technological processes.
Reference
  1. I.J. Stojković, O.S. Stamenković, D.S. Povrenović, V.B. Veljković, Purification technologies for crude biodiesel obtained by alkali–catalyzed transesterification, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32 (2014) 1–15.
  2. I.B. Banković–Ilić, I.J. Stojković, O.S. Stamenković, V.B. Veljković, Y.–T. Hung, Waste animal fats as feedstocks for biodiesel production, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32 (2015) 238–254.
  3. I.J. Stojković, I.B. Banković–Ilić, A.V. Veličković, J.M. Avramović, O.S. Stamenković, D.S. Povrenović, V.B. Veljković, Waste lard methanolysis catalyzed by potassium hydroxide at moderate temperatures, Chemical Engineering and Technology, 39 (2016) 741-750.
  4. I.J. Stojković, M.R. Miladinović, O.S. Stamenković, I.B. Banković–Ilić, D.S. Povrenović, V.B. Veljković, Biodiesel production by methanolysis of waste lard from piglet roasting over quicklime, Fuel 182 (2016) 454–466.
  5. I.J. Stojković, A. Veličković, J. Avramović, M. Kostić, O. Stamenković, I. Banković-Ilić, D. Povrenović, V. Veljković, Tehnološki postupak dobijanja metil estara masnih kiselina iz otpadne svinjske masti, еv. br. 04-4/121-XIII od 23.11.2015 (2015) (tehničko rešenje).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta