IC TMF

Ivan Stojković

+38166 111 016
Soba
Kratka biografija

               Rođen 19.06.1982. god. u Leskovcu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu 2010. god. Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu upisao 2012. na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine. Doktorsku disertaciju odbranio 15.07.2016. godine. Izabran u naučno zvanje „Naučni saradnik“ u oblasti tehničko-tehnoloških nauka - hemijsko inženjerstvo, 29.11.2017. godine, na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Zaposlen u ICTMF od 02.03.2015.

            Dr Ivan Stojković učestvuje u realizaciji projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvojaNanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“ (ev. br. III 45001), potprojekat „Sinteza novog tipa katalizatora optimizacijom aktivne vrste, promotora i nosača, kao funkcionalnog nanomaterijala u industrijskoj proizvodnji biodizela iz nejestivih/jestivih bilјnih ulјa - supstitucija uvoza fosilnih goriva i iskorišćenje obnovlјivih izvora energije“ (rukovodilac Dr Dušan Jovanović).

Oblasti interesovanja
  • Zaštita životne sredine, obnovljivi izvori energije, projektovanje tehnoloških procesa.
  • Environmental protection, renewable energy sources, design of technological processes.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta