IC TMF

Maja Marković

+38162 1095 002
Soba 521
Kratka biografija

                Maja Marković, doktor nauka – tehnološko inženjerstvo – hemijsko inženjerstvo, rođena je 12. 4. 1989. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju, prirodno-matematički smer. Osnovne studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, upisala je školske 2008/2009. godine, a diplomirala 2012. godine. Master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2012/2013. godine na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, a master rad odbranila je 2013. godine. Tokom studija, bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za četiri godine studiranja. Za postignut izuzetan uspeh tokom studija, dobila je nagradu Tehnološko-metalurškog fakulteta “Panta S. Tutundžić”, kao i nagradu Srpskog hemijskog društva. Školske 2013/2014. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-Metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, a doktorsku tezu odbranila 11.09.2020. Od aprila do novembra 2014. godine bila je na stručnoj praksi u firmi Herba Svet d.o.o. Kumodraška 302, 11000 Beograd, koja se bavi proizvodnjom dijetetskih kapi na biljnoj bazi i kapsula. Od novembra 2014. godine do jula 2018. bila je i stalno zaposlena u istoj firmi, na poziciji tehnologa i bavila se standardizacijom biljnih kapi i kontrolom procesnih parametara i procesa proizvodnje biljnih kapi i kapsula. Privredna komora Srbije i SGS, dodelili su joj diplomu za pohađanje seminara GMP – Dobra proizvođačka praksa (april 2016). Od jula 2018. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-Metalurškog fakulteta u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije, pod nazivom: „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti”- III 46010.

Oblasti interesovanja
  • Razvoj nosača na bazi polimera i lipozoma za ciljano otpuštanje aktivnih komponenti; inkapsulacija, kontrolisano i produženo otpuštanje aktivnih komponenti; primena razvijenih sistema u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
  • Development of carriers based on polymers and liposomes for targeted delivery of active substances; Encapsulation, controlled and prolonged release of active substances; Application of synthesized carriers in pharmaceutical and food industry.
Reference
  1. M. D. Markovic, P. M. Spasojevic, S. I. Seslija, I. G. Popovic, Dj. N. Veljovic, R. V. Pjanovic, V. V. Panic, Casein-poly(methacrylic acid) hybrid soft networks with easy tunable properties, European Polymer Journal, 113, 2019, 276-288
  2. M. Marković, V. Panić, S. Šešlija, P. Spasojević, V. Ugrinović, N. Bošković-Vragolović, R. Pjanović, Soft polymeric networks based on poly(methacrylic acid), itaconic acid, casein and liposomes for targeted delivery and controlled release of poorly water soluble active substance, Proceedings of Papers, p. 665-670, 6th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2019, June 03 – 06, 2019, Silver Lake, Serbia, ISBN 978-86-7466-785-9
  3. M. D. Markovic, S. I. Seslija, V. V. Panic, R. V. Pjanovic, Three dimensional polymeric networks based on poly(methacrylic acid) and protein for targeted delivery of poorly water-soluble drugs, Book of Abstracts, p. 134, 7 th Conference of the Young Chemists of Serbia, the 2 nd November, 2019, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-7132-076-4
  4. Maja D. Markovic, Vesna V. Panic, Sanja I. Seslija, Ana D. Milivojevic, Pavle M. Spasojevic, Nevenka M. Boskovic-Vragolovic, Rada V. Pjanovic, Novel strategy for encapsulation and targeted delivery of poorly water-soluble active substances, Polymer Engineering & Science, 2020, DOI:10.1002/pen.25448
  5. Maja D. Markovic, Vesna V. Panic, Sanja I. Seslija, Pavle M. Spasojevic, Vukasin Dj. Ugrinovic, Nevenka M. Boskovic-Vragolovic, Rada V. Pjanovic, Modification of hydrophilic polymer network to design a carrier for a poorly water-soluble substance, Polymer Engineering & Science, 2020, DOI:10.1002/pen.25487
  6. Maja D. MARKOVIC, Vesna V. PANIC, Sanja I. SESLIJA, Rada V. PJANOVIC, pH-sensitive hydrogels based on poly(methacrylic acid), casein and liposomes for targeted delivery of poorly water-soluble active substances, Proceedings of Papers, p. 39-46, The 33rd International Congress on Processing Industry, Belgrade, Serbia (2020), ISBN 978-86-85535-05-5
  7. Maja Marković, Julijana Tadić, Sanja Šešlija, Dušan Mijin, Vesna Panić, Pavle Spasojević, Rada Pjanović, Vukašin Ugrinović. - „Sistem na bazi poli(metakrilne kiseline) i kazeina za kontrolisano otpuštanje heterocikličnog azo jedinjenja sa potencijalnom primenom u tretmanu malignog oboljenja belih krvnih ćelija“, patentna prijava broj: П-2020/1206 (07.10.2020)

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta