IC TMF

Nataša Karić

+38111 3370 416
Soba 304
Kratka biografija

            Nataša Karić, rođena je 7.10.1994. godine u Kruševcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Aleksandrovcu. Školske 2013/2014. godine upisala je osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo (izborno područje: Organska hemijska tehnologija). Diplomirala je u julu 2017. godine na Katedri za Organsku hemijsku tehnologiju, sa završnim radom na temu „Impregnacija kapilara na bazi polisulfona i poli(viniliden-difluorida) (PVDF) karvakrolom primenom natkritičnog ugljenik(IV)-oksida“, pod mentorstvom profesorke dr Irene Žižović. U oktobru iste godine, upisala je master akademske studije na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Završni master rad na temu „Optimizacija postupka modifikacije skroba pomoću anhidrida maleinske kiseline“ odbranila je u julu 2018. godine na Katedri za Organsku hemiju, pod mentorstvom profesora dr Aleksandra Marinkovića. Doktorske akademske studije upisala je školske 2018/2019. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom profesora dr Aleksandra Marinkovića.

            U periodu od maja do juna 2017. godine, bila je na stručnoj praksi u Centru za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Na nacionalnom Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2019. godine, koje je održano pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kategoriji - najbolja studentska inovacija, bila je vođa tima sa kojim je osvojila drugo mesto.

Oblasti interesovanja
  • Modifikovanje skroba; biodegradabilni filmovi na bazi skroba; kompozitni materijali.
  • Starch modification; biodegradable films based on starch; composite materials.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta