IC TMF

Nataša Karić

+38111 3370 416
Soba 304
Kratka biografija

            Nataša Karić, rođena je 7.10.1994. godine u Kruševcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Aleksandrovcu. Školske 2013/2014. godine upisala je osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo (izborno područje: Organska hemijska tehnologija). Diplomirala je u julu 2017. godine na Katedri za Organsku hemijsku tehnologiju, sa završnim radom na temu „Impregnacija kapilara na bazi polisulfona i poli(viniliden-difluorida) (PVDF) karvakrolom primenom natkritičnog ugljenik(IV)-oksida“, pod mentorstvom profesorke dr Irene Žižović. U oktobru iste godine, upisala je master akademske studije na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo, na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Završni master rad na temu „Optimizacija postupka modifikacije skroba pomoću anhidrida maleinske kiseline“ odbranila je u julu 2018. godine na Katedri za Organsku hemiju, pod mentorstvom profesora dr Aleksandra Marinkovića. Doktorske akademske studije upisala je školske 2018/2019. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom profesora dr Aleksandra Marinkovića.

            U periodu od maja do juna 2017. godine, bila je na stručnoj praksi u Centru za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Na nacionalnom Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2019. godine, koje je održano pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kategoriji - najbolja studentska inovacija, bila je vođa tima sa kojim je osvojila drugo mesto.

Oblasti interesovanja
  • Modifikovanje skroba; biodegradabilni filmovi na bazi skroba; kompozitni materijali.
  • Starch modification; biodegradable films based on starch; composite materials.
Reference
  1. Aleksandar Mandić, Vladislav Stefanović, Aleksandar Nikolić, Aleksandar Marinković, Nataša Karić, Dunja Daničić, Jovanka Kovačina, „Postupak dobijanja modifikovanog skroba pomoću anhidrida maleinske kiseline za izradu novih materijala u ambalažnoj i građevinskoj industriji”, Patentna prijava br. П-2018/1594, Republički zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018.
  2. Marija M. Vuksanović, Nataša Z. Tomić, Nataša Karić, Veljko Đokić, Radmila Jančić Heinemann, Vesna Radojević, Aleksandar Marinković, The influence of starch hydrophilization on the mechanical properties of the biodegradable starch/EAA composites, MECHCOMP 2019, 5th Internation Conference on Mechanics of Composites, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal, 1-4 July, 2019.
  3. Bugarčić, J. Perendija, M. Milošević, D. Milošević, M. Obradović, N. Karić, A. Marinković, Nickel removal from aqueous solution using composite based on magnetite/expanded vermiculite, 6thInternational students conference of technical sciences, September 25th-27th, 2019, Bor, Serbia, ISBN 978-86-6305-100-3.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta