IC TMF

Anja Petrov Ivanković

+38111 3370 724
Soba 69c
Kratka biografija

            Anja Petrov Ivanković, master inženjer tehnologije – master hemijski inženjer, rođena je 29. marta 1994. godine u Pirotu. Osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2013/2014. godine na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Diplomirala je u septembru 2017. odbranom završnog rada pod naslovom „Određivanje fizioloških svojstava dva nova soja Bacillus aryabhattai vrste“. Tokom osnovnih studija nagrađena je diplomom Panta S. Tutundžić za postignut izuzetan uspeh. Master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisala je školske 2017/2018. godine na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo (izborno područje: Farmaceutsko inženjerstvo). Završni master rad pod naslovom „In vitro analiza transdermalne difuzije estara flavonoida“ odbranila je u septembru 2018. Tokom osnovnih i master akademskih studija ostvarila je ukupnu prosečnu ocenu 9,48. Doktorske akademske studije na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju pod mentorstvom prof. dr Dejana Bezbradice, upisala je školske 2018/2019. godine.

            Od marta 2019. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta kao istraživač-pripravnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti” (III 46010).

Oblasti interesovanja
  • Opšta mikrobiologija; Probiotici; Bioaktivna jedinjenja; Enzimska sinteza i ekstrakcija bioaktivnih jedinjenja.
  • Fundamental microbiology, Probiotics; Bioactive compounds; Enzymatic synthesis and extraction of bioactive compounds.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta