IC TMF

Jelena Bakrač

+38111 3370 724
Soba 69C
Kratka biografija

            Jelena Bakrač, master inženjer biotehnologije, rođena je 18.04.1989. godine u Beogradu. Osnovne akademske studije (2013-2018), na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, završila je sa prosečnom ocenom 8,86. Diplomirala je odbranom rada na temu „Enzimska hidroliza proteina kozijeg mleka” pod mentorstvom profesorke dr Zorice Knežević-Jugović. Master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisala je 2018. godine na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i završila u septembru 2019. sa prosečnom ocenom 9,75. Master rad na temu „Modifikacija pšeničnog glutena primenom mikrotalasa u cilju smanjenja alergenih svojstava” odbranila je pod mentorstvom profesorke dr Zorice Knežević-Jugović. Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisala je u oktobru 2019. godine, takođe na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Krajem 2019. godine stekla je zvanje istraživača pripravnika, a od februara 2020. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta. Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Oblasti interesovanja
  • enzimska kataliza, imobilizacija enzima, primena enzima u biotehnologiji.
  • enzymatic catalysis, enzyme immobilization, the use of enzymes in biotechnology.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta