IC TMF

Nevena Ilić

+38161 3015 221
Soba
Kratka biografija

         Nevena (Vladeta) Ilić, je rođena 22.12.1994. godine u Užicu. Osnovnu školu “Savo Jovanović Sirogojno” je završila 2009. godine u Sirogojnu, nakon čega je završila Užičku gimnaziju. Biološki fakultet, modul Ekologija je upisala 2013. godine, a završila 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,60. Iste godine je upisala master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine, a završila 2018. godine sa ocenom 10 na završnom master radu i prosečnom ocenom 9,29. Tokom osnovnih akademskih studija, Nevena je učestvovala na nekoliko konferencija iz oblasti zaštite životne sredine, i volontirala kao stručni vodič u Botaničkoj bašti “Jevremovac”. Pre zaposlenja na ICTMF-u bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

         Doktorske akademske studije je upisala 2018. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, katedra Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija.

Oblasti interesovanja
  • Molekularna biologija- molekularna identifikacija mikroorganizama. Ekološka mikrobiologija.
  • Molecular biology- molecular identification of microorganisms. Ecological microbiology.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta