IC TMF

A. Ivanovska

+38111 3303 628
Soba 140
Kratka biografija

            Александра М. Ивановска, доктор наука, рођена је 17.11.1988. у Охриду, где је завршила основну школу и гимназију. Студије на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета “Св. Кирил и Методиј” у Скопљу, уписала је школске 2007/2008 године. Основне академске студије је завршила 2011. године на студијском програму Конфекцијско инжењерство. Следеће године на матичном факултету уписује мастер академске студије на студијском програму Хемијска текстилна технологија и екологија, које је завршила 2014. Докторске студије на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду, уписала је 2015. године на Катедри за текстилно инжењерство под менторством ред. проф. др Мирјане Костић. Од 10.04.2018. године је запослена као истраживач - приправник у Иновационом центру Технолошко-металушког факултета. На седници Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета, октобра 2019. године, изабрана је у звање истраживач-сарадник. Докторску дисертацију под називом “Утицај хемијског модификовања на структуру и својства јуте” одбранила је 04.09.2020. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду и стекла академско звање доктор наука-област технолошко инжењерство-текстилно инжењерство. Дана 29.12.2020. године изабрана је у звање научни сарадник.

            Александра М. Ивановска је од априла 2018. године до децембра 2019. године била ангажована на пројекту основних истраживања ОИ 172029 под називом “Фукционализација, карактеризација и примена целулозе и деривата целулозе” који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учествовала је у реализацији пројекта билатералне сарадње Србије и Словеније (2018.-2019.) под називом “Фукционална одећа на бази целулозе за унапређење здравља и комфора одеће за непокретне људе” (евиденциони број 47). Тренутно је ангажована на пројекту Доказ Концепта (2020.-2021.) под називом “Одрживи процес бојења заштитне тканине на бази нових боја истакнутих својстава” који финансира Фонд за иновациону делатност и на пројекту “Compatibility in dispersion of surface biomaterials - treated filler with biosourced polymers“ који финансира Omya International AG Switzerland.

Oblasti interesovanja
 • lignocelulozna vlakna, modifikovanje lignoceluloznih vlakana, elektrofizička i sorpciona svojstva lignoceluloznih vlakana.
 • lignocellulosic fibers, modification of lignocellulosic fibers, electrophysical and sorption properties of lignocellulosic fibers.
Reference
 1. Ivanovska A., Lađarević J., Pavun L., Dojčinović B., Cvijetić I., Mijin D., Kostić M.: Obtaining jute fabrics with enhanced sorption properties and “closing the loop” of their lifecycle. Industrial Crops and Products, 2021 (https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113913).
 2. Ivanovska A., Reljic M., Kostic M., Asanovic K., Mangovska B.: Air permeability and water vapor resistance of differently finished cotton and cotton/elastane single jersey knitted fabrics. Journal of Natural Fibers, 2021 (https://doi.org/10.1080/15440478.2021.1875383).
 3. Asanovic K., Cerovic D., Kostic M., Maletic S., Ivanovska A.: Electro-physical properties of woven clothing fabrics before and after abrasion. Journal of Natural Fibers, 2021 (https://doi.org/10.1080/15440478.2021.1921659).
 4. Ivanovska A., Veljović S., Dojčinović B., Tadić N., Mihajlovski K., Natić M., Kostić M.: A strategy to revalue a wood waste for simultaneous cadmium removal and wastewater disinfection. Adsorption Science and Technology, 2021 (https://doi.org/10.1155/2021/3552300).
 5. Kramar A., Ivanovska A., Kostic M.: Regenerated cellulose fiber functionalization by two-step oxidation using sodium periodate and sodium chlorite - Impact on the structure and sorption properties. Fibers and Polymers, 2021 (https://doi.org/10.1007/s12221-021-0996-8).
 6. Mongioví C., Morin-Crini N., Lacalamita D., Bradu C., Raschetti M., Placet V., Ribeiro A.R.L., Ivanovska A., Kostić M., Crini G.: Biosorbents from plant fibers of hemp and flax for metal removal: Comparison of their biosorption properties. Molecules, 2021. (https://doi.org/10.3390/molecules26144199).
 7. Mongioví C., Lacalamita D., Morin-Crini N., Gabrion X., Ivanovska A., Sala F., Placet V., Rizzi V., Gubitosa J., Mesto E., Ribeiro A.R.L., Fini P., De Vietro N., Schingaro E., Kostić M., Cosentino C., Cosma P., Bradu C., Chanet G., Crini G.: Use of chènevotte, a valuable co-product of industrial hemp fiber, as adsorbent for pollutant removal. Part I: Chemical, microscopic, spectroscopic and thermogravimetric characterization of raw and modified samples. Molecules, 2021. (https://doi.org/10.3390/molecules26144199).
 8. Ivanovska A., Pavun L., Dojčinović B., Kostić M.: Kinetic and isotherm studies for nickel ions’ biosorption by jute fabrics. Journal of the Serbian Chemical Society, 2021. (https://doi.org/10.2298/JSC210209030I).
 9. Ivanovska A., Asanovic K., Jankoska M., Mihajlovski K., Pavun L., Kostic M.: Multifunctional jute fabrics obtained by different chemical modifications. Cellulose, 2020 (https://doi.org/10.1007/s10570-020-03360-x).
 10. Ivanovska A., Dojcinovic B., Maletic S., Pavun L., Asanovic K., Kostic M.: Waste jute fabric as a biosorbent for heavy metal ions from aqueous solution, Fibers and Polymers, 2020 (https://doi.org/10.1007/s12221-020-9639-8).
 11. Asanovic K. A., Cerovic D. D., Kostic M. M., Mihailovic T. V., Ivanovska A. M.: Multipurpose nonwoven viscose/polypropylene fabrics: Effect of fabric characteristics and humidity conditions on the volume electrical resistivity and dielectric loss tangent, Fibers and Polymers, 2020 (https://doi.org/10.1007/s12221-020-1340-4).
 12. Ivanovska A., Kostić M.: Electrokinetic properties of chemically modified jute fabrics. Journal of the Serbian Chemical Society, 2020 (https://doi.org/10.2298/JSC201013069I).
 13. Ivanovska A., Cerovic D., Maletic S., Jankovic Castvan I., Asanovic K., Kostic M.: Influence of the alkali treatment on the sorption and dielectric properties of woven jute fabric. Cellulose, 2019 (https://doi.org/10.1007/s10570-019-02421-0).
 14. Ivanovska A., Cerovic D., Tadic N., Jankovic Castvan I., Asanovic K., Kostic M.: Sorption and dielectric properties of jute woven fabrics: Effect of chemical composition. Industrial Crops and Products, 2019 (https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111632).

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta