IC TMF

Milica Veljković

+38111 3370 724
Soba 69c
Kratka biografija

            Milica Veljković rođena je 13. novembra 1994. godine u Pirotu. Osnovne akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2013/14. godine, na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Diplomirala je u septembru 2017. godine, odbranom završnog rada pod nazivom „Određivanje fizioloških svojstava novih sojeva bakterija iz rodova Bacillus i Virgibacillus”. Master akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu upisala je školske 2017/18. godine, na istoimenom studijskom programu. Završni master rad pod nazivom „In vitro analiza transdermalne difuzije estara vitamina C” odbranila je u septembru 2018. godine. U toku studiranja ostvarila je ukupnu prosečnu ocenu 9,47. Školske 2018/19. godine upisala je doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod mentorstvom prof. dr Dejana Bezbradice.

            Od marta 2019. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta kao istraživač-pripravnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti” (III 46010).

Oblasti interesovanja
  • Bioaktivna jedinjenja; Enzimska sinteza bioaktivnih jedinjenja; Prebiotici; Fruktooligosaharidi.
  • Bioactive compounds; Enzymatic synthesis of bioactive compounds; Prebiotics; Fructooligosaccharides.
Reference Uskoro.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta