IC TMF

Tijana Kovač

+38111 3303 683
Soba 414
Kratka biografija

     Tijana Kovač (devojačko Radoman), diplomirani inženjer tehnologije, rođena je 1984. godine u Beogradu. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2002. godine. Diplomirala je na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo 2007. godine. Dobitnik je priznanja "Panta S. Tutundžić" za ostvarene rezultate u toku redovnih studija. Školske 2007/2008. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Hemija i hemijska tehnologija. Trenutno je angažovana na projektu "Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih (nano)kompozita" kao naučni saradnik u Inovacionom centru TMF-a.

Oblasti interesovanja
  • Sinteza i karakterizacija polimernih nanokompozita.
  • Synthesis and characterization of polymer nanocomposites.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta