IC TMF

Marina Mihajlović

+38111 3303 709
Soba 531a
Kratka biografija

     Marina Mihajlović (devojačko Savić) rođena je 1981. godine u Beogradu. Tehnološko-metalurški  fakultetu u Beogradu, odsek Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo završila je 2008. god. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Smanjenje emisija lakoisparlјivih organskih jedinjenja u industriji prerade nafte primenom čistije proizvodnje“ odbranila je 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program hemijsko inženjerstvo.

      U periodu 2008. – 2010. bila je angažovana je na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj TR 21006 „Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda“. Od 2011. angažovana je na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj TR 34009 „Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje“. Učestvovala je i u većem broju projekata saradnje sa privredom. Poseduje licence Odgovornog projektanta tehnoloških procesa i Odgovornog izvođača radova na izgradnji tehnoloških postrojenja. Koautor je 27 tehničkih i razvojnih rešenja. Pridruženi je član međuodeljenskog odbora za zaštitu životne sredine Akademije inženjerskih nauka Srbije.

Oblasti interesovanja
  • Mikroreaktorske tehnologije, čistija proizvodnja, politike zaštite životne sredine
  • Microreactors, cleaner production, environmental policy
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta