IC TMF

Marina Mihajlović

+38111 3303 709
Soba 531a
Kratka biografija

     Marina Mihajlović (devojačko Savić) rođena je 1981. godine u Beogradu. Tehnološko-metalurški  fakultetu u Beogradu, odsek Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo završila je 2008. god. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Smanjenje emisija lakoisparlјivih organskih jedinjenja u industriji prerade nafte primenom čistije proizvodnje“ odbranila je 2015. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program hemijsko inženjerstvo.

      U periodu 2008. – 2010. bila je angažovana je na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj TR 21006 „Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda“. Od 2011. angažovana je na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj TR 34009 „Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje“. Učestvovala je i u većem broju projekata saradnje sa privredom. Poseduje licence Odgovornog projektanta tehnoloških procesa i Odgovornog izvođača radova na izgradnji tehnoloških postrojenja. Koautor je 27 tehničkih i razvojnih rešenja. Pridruženi je član međuodeljenskog odbora za zaštitu životne sredine Akademije inženjerskih nauka Srbije.

Oblasti interesovanja
 • Mikroreaktorske tehnologije, čistija proizvodnja, politike zaštite životne sredine
 • Microreactors, cleaner production, environmental policy
Reference
 1. D. Mijin, , M. Savić, S. Perović, A. Smiljanić, O. Glavaški, M. Jovanović, S. Petrović, A study of the photocatalytic degradation of metamitron in ZnO water suspensions, Desalination, 249 (2009) 286–292.
 2. M. Savić, M. Jovanović, J. Tanasijević, O. Ocić, A. Spasić, P. Jovanić, I. Nikolić, Primena algoritma za redukovanje otpada u analizi uticaja na životnu sredinu: primer proizvodnje bitumena, Hemijska industrija 65 (2) (2011) 197–204.
 3. M. Savić, N. Redžić, J. Jovanović, M. Jovanović, Quality assurance of the Serbian national E-PRTR register reported data for large combustion plants, Hemijska industrija 66(1) (2012) 95-106.
 4. Z. Boltic, N. Ruzic, M. Jovanovic, M. Savic, J. Jovanovic, S. Petrovic, Cleaner production aspects of tablet coating process in pharmaceutical industry: problem of VOCs emission, Journal of Cleaner Production, 44 (2013) 123-132.
 5. M. Mihajlović, D. Stevanović, J. Jovanović, M. Jovanović, VOC emission from oil refinery and petrochemical wastewater treatment plant estimation, Hemijska industrija, 67 (2) (2013) 365-373.
 6. M. Karanac, M. Jovanović, E. Timmermans, H. Mulleneers, M. Mihajlović, J. Jovanović, Impermeable layers in landfill design, Hemijska industrija, 67(6) (2013) 961-973.
 7. D. Stevanović, M. Jovanović, M. Mihajlović, J. Jovanović, Ž. Grbavčić, Application of process simulators in chemical engineering process design - natural gas separation plant case study, Hemijska industrija 68(5) (2014) 547-558.
 8. M. Karanac, M. Jovanović, M. Mihajlović, A. Dajić, D. Stevanović, J. Jovanović, Prilog tehnološkom projektovanju deponija u Srbiji, Reciklaža i održivi razvoj, 8 (2015) 27-37.
 9. M. Mihajlović, A. Veljašević, J. Jovanović, M. Jovanović, Estimation of evaporative losses during storage of crude oil and petroleum products, Hemijska industrija, 67 (1) (2013) 165–174.
 10. M. Mihajlović, M. Jovanović, R. Pešić, J. Jovanović, Z. Milanović, VOC Policy Innovation In Petrochemicals River Barge Transportation, Journal of Cleaner Production , 112 (2) (2016) 1559–1567.
 11. A. Dajić, M. Mihajlović, M. Jovanović, M, Karanac, D. Stevanović, J. Jovanović, Landfill design: need for improvement of water and soil protection requirements in EU Landfill Directive, Clean Technologies and Environmental Policy, 18( 3) (2016) 753-764, DOI 10.1007/s10098-015-1046-2.
 12. Z. Boltić, M. Jovanović, S. Petrović, V. Božanić, M. Mihajlović, Continuous improvement concepts as a link between quality assurance and implementation of cleaner production: Case study in the generic pharmaceutical industry, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 22 (1) (2016) 55-64.
 13. S. Mandić-Rajčević, M. Karanac, M. Mihajlović, M. Jovanović, Risk maps for industrial occupational health and safety, FACTA UNIVERSITATIS Series: Working and Living Environmental Protection, 13(1) (2016) 63 – 72.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta