IC TMF

Neda Pavlović

+38169 703 621
Soba
Kratka biografija

            Neda Pavlović (devojačko Nikolić), master inž. tehnologije, rođena je 19.05.1991. godine u Lazarevcu. Prvih šest razreda osnovne škole završila je u Baroševcu kod Lazarevca, a sedmi i osmi razred završila je u Beogradu gde je zatim školovanje nastavila u medicinskoj školi „Beograd“ Na Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu upisala se školske 2010/2011. godine i diplomirala odbranom završnog rada na temu „Proizvodnja proteza i amilaza pomoću Bacillus spp“ na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija u julu 2014. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 8,65 i ocenom 10 na završnom radu. Neda Nikolić se tokom studiranja na Katedri za Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu isticala izuzetnim radnim navikama. Master studije na istom studijskom programu je upisala 2014/2015. godine i diplomirala sa master radom na temu „Uticaj načina izvođenja enzimskog postupka na profil peptida izolovanih iz hidrolizata proteina belanceta“ u septembru 2015. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,44 i ocenom 10 na master radu.

            Po završetku master studija upisala je doktorske studije na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija pod mentorstvom prof. dr Zorice Knežević Jugović. Od decembra 2018. godine anagažovan je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije, pod nazivom: „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“ – III 46010.

Oblasti interesovanja
  • Inkapsulacija biološki aktivnih komponenata u različite nosače; kontrolisano i produženo otpuštanje aktivnih komponenata; primena sistema za inkapsulaciju u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
  • Encapsulation of biologically active compounds in different matrix systems; Controlled and prolonged release of active compounds; Application of complex carriers in foods and pharmaceutical products.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta