IC TMF
  • CERIC call for proposals is now open!
  • Poziv za učešće na radionici za osmišljavanje i razvoj poslovnih ideja
  • IC TMF dobio podršku Fonda za inovacionu delatnost za razvoj projekta
  • 120 godina SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA
  • Zamena istraživača u okviru projektog ciklusa
  • Tim sa IC TMF prošao u nastavak takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju
  • Inovacije iz IC TMF predstavljene u PKS
  • Inovacijama ka privrednom razvoju. Tehnološka priča…
  • Potpisan Ugovor o saradnji na ostvarivanju strucne prakse stranih studenata sa NO IAESTE
  • Poziv za seminar “Uvod u patentni sistem”

Inovacioni centar TMF d.o.o.

Published March 11, 2014 at 11:04 am - No Comments

Inovacioni Centar Tehnološko-Metalurškog Fakulteta u Beogradu d.o.o. je osnovan 24. juna 2009.god. odlukom Saveta TMF-a. Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. obavlja poslove iz oblasti delatnosti istraživanja, eksperimentalnih i razvojnih projekata u tehnicko tehnološkim naukama doprinoseci stvaranju novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga. Misija IC TMF-a na originalan i sistematski nacin stvara i koristi […] IWEBIX Webdesign

Reč prethodnog direktora Inovacionog centra

Published March 9, 2014 at 3:36 pm - No Comments

“Motivacija nacionalnih istraživačkih, razvojnih i naučnih institucija u godinama krize i eskalacije sveopšteg propadanja sistema vrednosti pravi je izazov. ICTMF postavlja ciljeve visoko iznad proseka u delatnosti, naročito u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Koristiti racionalno sve raspoložive resurse, kako ljudske, tako i istraživački prostor, prethodne rezultate i iskustvo pravi je put za stvaranje nove generacije lidera […]

Latest Articles

Latest Articles from the Blog

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta