IC TMF
  • Позив за међународну конференцију ЕЛМИНА2024
  • Седми позив за укључење талентованих младих истраживача
  • Uspešno predstavljanje biomaterijala i bioreaktora TMF i ICTMF na 65. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća
  • Шести позив за младе истраживаче
  • Istrazivacki boravci u Francuskoj
  • Zamena istraživača u okviru projektog ciklusa
  • Tim sa IC TMF prošao u nastavak takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju
  • Inovacije iz IC TMF predstavljene u PKS
  • Inovacijama ka privrednom razvoju. Tehnološka priča…
  • Potpisan Ugovor o saradnji na ostvarivanju strucne prakse stranih studenata sa NO IAESTE

Inovacioni centar TMF d.o.o.

Published March 11, 2014 at 11:04 am - No Comments

Inovacioni Centar Tehnološko-Metalurškog Fakulteta u Beogradu d.o.o. je osnovan 24. juna 2009.god. odlukom Saveta TMF-a. Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. obavlja poslove iz oblasti delatnosti istraživanja, eksperimentalnih i razvojnih projekata u tehnicko tehnološkim naukama doprinoseci stvaranju novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga. Misija IC TMF-a na originalan i sistematski nacin stvara i koristi […] IWEBIX Webdesign

Rezultati načno-istraživačkog rada i inovacione delatnosti Inovacionog centra Tehnološko – metalurškog fakulteta, 2009. – 2018.

Published March 9, 2014 at 3:36 pm - No Comments

            Tokom prethodnih deset godina zaposleni na ICTMF su ostvarili zapažene inovacione, naučne i stručne rezultate. Naučni i stručni potencijali ICTMF-a sa godinama su rasli i to se najbolje ispoljilo u izvrsnosti rezultata. Tako je u kategoriji M20, Radovi objavlјeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja; naučna kritika; uređivanje časopisa, broj radova objavljenih u međunarodnim časopisima […]

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta