IC TMF

Oba tima sa IC TMF u drugom krugu takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju

logo inovacioni centar

Od 119 podnetih inovacija iz Srbije za Najbolju tehnološku inovaciju 2014., u II kolo je prošlo 78 inovacija, među kojima su i dve inovacije iz Inovacionog centra TMF. Oba tima koja su konkurisala sa TMF-a prošla su u drugi krug takmićenja. Kolegama želimo puno uspeha u daljem toku takmičenja.

Takmičenje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa: Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Privrednom komorom Srbije, Zavodom za zaštitu intelektualne svojine i Radio televizijom Srbije i Radio televizije Vojvodine.

Cilj Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju NTI2014 jeste promovisanje preduzetničke klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Učešće na Takmičenju, osim nagrada (početni nagradni fond je 4.000.000 dinara), svim takmičarima obezbeđuje beslatnu stručnu pomoć u vidu edukacije kroz treninge i konsalting, besplatnu medijsku podršku, i kontinualno praćenje i pomoć u godinama koje slede nakon završenog učešća na Takmičenju.

IC TMF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta