IC TMF

Uspešno predstavljanje biomaterijala i bioreaktora TMF i ICTMF na 65. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća

Projekat ExcellMater i rezultati istraživanja na Tehnološko-metalurškom fakultetu koji se odnose na razvoj novih biomaterijala i bioreaktorskih sistema predstavljeni su na 65. Međunarodnom sajmu tehnike i tehnoloških dostignuća održanom od 16. do 19. maja 2023. g. u Beogradu. Fokus je bio na proizvodima koji su komercijalizovani ili atraktivni za komercijalizaciju tako da su prikazani novi dentalni inserti i nosači ćelija za regeneraciju koštanog tkiva razvijeni u Grupi za biokeramičke materijale, kao i biomaterijali i protočni bioreaktor za jednokratnu upotrebu „3D Perfuse“ razvijeni u Grupi za biomedicinsko inženjerstvo. Postavka je privukla značajnu pažnju posetilaca i medija (TV Kopernikus, TV Korak 21 i Radio Novi Sad), a bioreaktor „3D Perfuse“ je nagrađen Posebnim priznanjem Sajma tehnike.

Uzorci biomaterijala

Poster Grupe za biokeramičke materijale.

Poster Grupe za biomedicinsko inženjerstvo.

Posebno priznanje Sajma tehnike za protočni bioreaktor „3D Perfuse“.

Dodela nagrada na Sajmu tehnike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta