IC TMF

Potpisan Ugovor o saradnji na ostvarivanju strucne prakse stranih studenata sa NO IAESTE

index

Obavestavamo Vas da je Inovacioni centar TMF-a potpisao Ugovor o saradnji na ostvarivanju strucne prakse stranih studenata sa Nacionalnim odborom IAESTE Srbija. Tokom trajanja strucne prakse, finansijska obaveza prema studentu koji je na praksi iznosi između 35.000 i 40.000 dinara mesecno.

Pozivamo sve rukovodioce projekata koji zele da ostvare saradnju na gore pomenuti nacin da popune Upitnik.

Upitnik IAESTE

Dopis IAESTE SERBIA

IC TMF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta