IC TMF

IC TMF u Privrednoj komori Srbije prezentovao inovativne proizvode

U četvrtak 13. novembra u PKS predstavljeni su komercijalni rezultati inovacionih projekata, a IC TMF predstavio je 5 projektnih rezultata koji su dostigli zavidan nivo komercijalizacije.

image-8d0e4212e1cc2107ca8337c375a6c4c70ba5ecd7914c946305cd1e2238e92798-V

20141113_160531

20141113_160544

Rezultate su predstavili rukovodioci inovacionih projekata:

  • Prof. dr Nevenka Rajić, prirodni filter na bazi prirodnih zeolita instaliran u jednom selu u Srbiji za uklanjanje viška magnezijuma iz vode.
  • Prof. dr Vesna Mišković Stanković, Ag-alginatne čestice sa višestrukom primenom u medicini.
  • Prof. dr Slavica Šiler Marinković, kozmetičke proizvode koji su komercijalizovani na domaćem i EU tržištu.
  • Prof. dr Mirjana Kijevčanin, novi katalizator za sintezu biodizela na bazi ljuske jajeta.
  • Prof. dr Tomislav Trišović, inovativni prečišćivač bazenske vode.

Prezentacijama i okruglom stolu koji je nastupio nakon izložbe inovativnih proizvoda i usluga prisustovali su prof. dr Aleksandar Belić, državni sekretar MPNTR, prof. dr Branko Bugarski, pomoćnik minstra za tehnološki razvoj, transfer tehnologije i inovativni razvoj i brojni direktori i rukovodioci vodećih NIR institucija iz Srbije.

IC TMF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta