IC TMF
  • EIC intervju – prof. Kamberović: TMF podneo najviše patentnih prijava u 2016.
  • Tim Aluminotermija sa IC TMF zauzeo 2. mesto od 124 tima na NTI 2016.
  • Kratki vodič kroz zaštitu intelektualne svojine na TMF-u i IC TMF-u
  • Zamena istraživača u okviru projektog ciklusa
  • Tim sa IC TMF prošao u nastavak takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju
  • Inovacije iz IC TMF predstavljene u PKS
  • Inovacijama ka privrednom razvoju. Tehnološka priča…
  • Potpisan Ugovor o saradnji na ostvarivanju strucne prakse stranih studenata sa NO IAESTE
  • Poziv za seminar “Uvod u patentni sistem”
  • Oba tima sa IC TMF u drugom krugu takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju

Inovacioni centar TMF d.o.o.

Published March 11, 2014 at 11:04 am - No Comments

Inovacioni Centar Tehnološko-Metalurškog Fakulteta u Beogradu d.o.o. je osnovan 24. juna 2009.god. odlukom Saveta TMF-a. Inovacioni Centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. obavlja poslove iz oblasti delatnosti istraživanja, eksperimentalnih i razvojnih projekata u tehnicko tehnološkim naukama doprinoseci stvaranju novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga. Misija IC TMF-a na originalan i sistematski nacin stvara i koristi […] IWEBIX Webdesign

Uvodna reč direktora Inovacionog centra

Published March 9, 2014 at 3:36 pm - No Comments

“Motivacija nacionalnih istraživačkih, razvojnih i naučnih institucija u godinama krize i eskalacije sveopšteg propadanja sistema vrednosti pravi je izazov. ICTMF postavlja ciljeve visoko iznad proseka u delatnosti, naročito u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Koristiti racionalno sve raspoložive resurse, kako ljudske, tako i istraživački prostor, prethodne rezultate i iskustvo pravi je put za stvaranje nove generacije lidera […]

Latest Articles

Latest Articles from the Blog

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta