IC TMF

Završna radionica Mreže tehnoloških brokera Srbije

Program integrisane podrške inovacijama, koji finansira Evropska unija je organizovao 14 – 15. maja 2013. godine završnu radionicu za obuku tehnoloških brokera sa fakulteta i naučno-istraživačkih institucija u Srbiji.

brokeri

Tokom prvog dana 29 tehnoloških brokera Nacionalne mreže tehnoloških brokera obučeni su kako da infomacije sa kojima su se upoznali tokom prethodnih trening radionica, prenesu budućim tehnološkim brokerima u Srbiji.Koje su to usluge koje treba da razviju tehnološki brokeri i na koji način da ih predstave preduzećima, kako bi preduzetnike informisali o najnovijim tehnologijama i najefikasnijim načinima za razvoj inovativnih proizvoda koršćenjem ovih tehnologija. Razvoj marketing strategije i promovisanje usluga tehnoloških brokera, bila je tema drugog dana trening radionice.  Na kraju dvodnevne obuke organizovana je dodela sertifika prvim tehnološkim brokerima u Srbiji.

mreza tehnoloskih brokera srbije

Izvor; MTBS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta