IC TMF

Kratki vodič kroz zaštitu intelektualne svojine na TMF-u i IC TMF-u

Nakon što je Zavod za intelektualnu svojinu 27.10.2016. održao seminar pod nazivom “Patentni sistem”, prezentacije sa ovog seminara i komentari priloženi su na sajtu IC TMF-a kako bi se istraživačima i ostalim zaposlenima olakšao put do zaštite intelektualne svojine.

Prezentacija sa seminara Uvod u patentni sistem:

Prezentacija: Uvod-u-patentni-sistem

Sastavljanje patentne prijave (TMF oblast):

Preuzmite fajl: Sastavljanje-prijave-primeri-iz-oblasti-tmf

Vrednovanje rezultata naučne delatnosti:

Terminologija koirišćena u pravilniku vrednovanja rezultata istraživača koji je dostupan na linku MPN, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/03/PRAVILNIK-1.pdf ne poklapa se sa terminologijom u Zakonu o patentima.

Postoje dva nivoa objave i to su obavezne faze postupka i to objava patentne prijave koja se dešava pre faze suštinskog ispitivanja prijave (18 meseci od podnošenja)  i objava registrovanog patenta nakon suštinskog ispitivanja kada se i registruje patent ako je novo i inventivno rešenje pronalaska.

Na linku ispod je prikazan detaljan dijagram postupka.

http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_patenti/Dij_postupka_P_MP_28_5_13.pdf

Za detaljna tumačenja neophodno je kontaktirati MPN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta