IC TMF

,,Uvod u patentni sistem za univerzitete” 27. oktobra

patent (2)

Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru ,,Uvod u patentni sistem za univerzitete” koji ce biti održan u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, u četvrtak, 27.10.2016 od 9-12h.

Cilj seminara je da se istraživači upoznaju sa znacajem patentne zaštite, upravljanjem pravima intelektualne svojine u naučno-istraživačkih organizacijama, kao i sa postupkom koji se sprovodi pred Zavodom za intelektualnu svojinu.

Zbog ograničenog broja mesta, potrebno je da prijavu za ucešće na seminaru pošaljete na juljarevic@tmf.bg.ac.rs

U nastavku se nalazi Agenda seminara:

Uvod u patentni-sistem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta