IC TMF

Archive for Inovacnioni projekti

Inovacije iz IC TMF predstavljene u PKS

Rakija Malinovača, koja je rezultat inovacionog projekta pod nazivom „Razvoj novog tehnološkog postupka za proizvodnju rakije od maline“, predstavljena je danas u Privrednoj komori Srbije (PKS) u okviru aktivnosti kojima se pruža podrška  stvaranju proizvoda sa višom dodatnom vrednošću u poljoprivredi, afirmišu inovacione delatnosti, transfera znanja i tehnologije.   Novi tehnološki postupak znatno se razlikuje […]

Inovacioni projekti

Inovacioni projekti spadaju u grupu projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Subjekti inovacione delatnosti su: razvojno-proizvodni centri; istraživačko-razvojni centri; inovacioni centri; poslovno-tehnološki inkubatori; naučno-tehnološki parkovi; registrovana fizička lica – inovatori Centar za trensfer tehnologija Organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije. Spisak projekta koji je realizovan na […]

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta