IC TMF

IC TMF dobio podršku Fonda za inovacionu delatnost za razvoj projekta

Beograd, 27. oktobar 2017Katalizator za dehalogenizaciju freona koji razvijaju istraživači Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, predmet je Ugovora o podršci komercijalizaciji koji je potpisan u okviru Programa tranfera tehnologije (TTF). Zahvaljujući sredstvima TTF programa proizvodnja ovog katalizatora biće podignuta na viši nivo, što će doprineti boljem plasmanu na tržištu.

Ugovor, kojim se pristupa početku realizacije šestomesečnog projekta vrednog 19.800 evra potpisali su danas u ime Fonda za inovacionu delatnost direktor Ivan Rakonjac i u ime Inovacionog cenatara Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, direktor Željko Kamberović.

Katalizatori za dehalogenizaciju freona se koriste za uništavanje freona i drugih organohalogenih jedinjenja poreklom iz rashladnih uređaja, poliuretanskih termoizolacionih pena rashladnih uređaja i protivpožarnih aparata. Ovi katalizatori bazirani su na mešavini oksida metala i prvenstveno su namenjeni operaterima mehaničke reciklaže rashladnih uređaja u cilju eliminacije emisije freona u životnu sredinu, budući da freoni izuzetno oštećuju ozonski omotač.

Inovacioni Centar Tehnološko-Metalurškog Fakulteta u Beogradu postiže izuzetne rezultate na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovom primenom doprinosi ukupnom nivou znanja društva i unapređuju tehnološki razvoj privrede kroz primenjena tehnička rešenja, patente, inovacije, tehnološka unapređenja i rezultate koji imaju neposrednu primenu. Osnovni pravci razvoja su: sinteza novih funkcionalnih materijala i materijala novih i superiornih karakteristika, inovativna primena razvijanih materijala, korišcenje nanonauka i nanotehnologija i razvoj čistih tehnologija i energetska efikasnost.

Više o Programu TTF možete saznati ovde http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/ .

Vest preuzeta sa sajta Fonda za inovacionu delatnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta