IC TMF

Inovacioni projekti

Inovacioni projekti spadaju u grupu projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Subjekti inovacione delatnosti su:

  • razvojno-proizvodni centri;
  • istraživačko-razvojni centri;
  • inovacioni centri;
  • poslovno-tehnološki inkubatori;
  • naučno-tehnološki parkovi;
  • registrovana fizička lica – inovatori
  • Centar za trensfer tehnologija
  • Organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije.

Spisak projekta koji je realizovan na IC TMF je u nastavku:

inovacioni projekti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta