IC TMF

Poslovni projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

saradnja sa prviredom

IC TMF je angažovana na brojnim zadacima izrade tehničke dokumentacije.

Neke od referentnih ustanova sa kojima je u proteklih 5 godina ostvarena saradnja su:

  •  Eliksir doo
  •  RTB Bor
  •  EPS
  • Sirmium Steel
  • US Steel
  • Monbat, Inđija
  • NBS
  • Metalik, Šabac
  • Altech-fermin,Senta
  • Fabrika hartije, Beograd

I mnogi drugi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta