IC TMF

Poziv za takmičenje za internu inovaciju na TMF i IC TMF

logo inovacioni centar

POZIV ISTRAŽIVAČIMA
za učešće na
INTERNOM TAKMIČENjU ZA NAJBOLjU INOVACIJU
NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOM FAKULTETU

Poštovane koleginice i kolege, mladi istraživači,

Obaveštavamo Vas da je otvoren konkurs za ovogodišnje takmičenje za inovativni rad na Inovacionom centru i TMF-u i pozivamo Vas da uzmete učešće na njemu. Odlukom Skupštine Inovacionog centra formirana je radna grupa koja će biti Komisija za ocenu inovacije. Cilj takmičenja je podsticanje inovativnog rada i promocija inovacione delatnosti, podrška mladim inovatorima i interno osnaživanje inovativnog potencijala u okviru IC TMF i TMF. Ovo takmičenje doprinosi pospešivanju naučno-istraživačkog rada i koristiće kao promocija, kako istraživača tako i institucije. Pobednik ovog takmičenja dužan je da nastavi nacionalno Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju.

Inovacije koje se prijavljuju jesu patenti, mali patenti, softveri ili primenjena tehnička rešenja, koje se mogu potvrditi na tržištu, što jeste osnovni kriterijum pri vrednovanju rezultata inovacionih projekata i projekata tehnološkog razvoja.

U internom takmičenju za Najbolju inovaciju mogu učestvovati svi istraživači i doktorandi zaposleni u IC TMF i TMF, koji do sada nisu doktorirali, do maksimalno 30 godina starosti. U timu mogu biti i osobe koje su starije, ali bar jedan član tima mora imati manje od 30 godina.

Prijava inovatora bi trebalo da sadrži:

  • Opšti deo (Imena i prezimena članova tima i naziv inovacije).
  • Opis inovacije na maksimalno dve strane. Opis treba da sadrži sledeće elemente: tržišni potencijal i veličina tržišta, ciljani kupci, postojeće stanje tehnike, u čemu je novina inovacije i koji problem ona rešava. Gde god je moguće, koristiti grafički prikaz.
  • Svi oblici inovacije biće uzeti u obzir.
  • Kratku prezentaciju sa slikama do 10 slajdova ili video do 20 MB.

Rok za prijavu je produžen do 15.02.2016. godine. Sve bliže informacije o takmičenju, pravilima i nagradnom fondu biće naknadno objavljene tokom januara na sajtu www.inocentar.tmf.bg.ac.rs.

Poziv za takmicenje 2015

Srdačan pozdrav,                                                                                              Direktor IC TMF

U Beogradu 28. decembra 2015. godine.                                                     Prof. dr Željko Kamberović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta