IC TMF

Prvi Kongres CNIRS TMF-a u PKB 26. novembra

I Kongres Centra za naučno-istraživački rad studenata Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu je naučna smotra studenstkih naučnih i istraživačkih radova na kojoj će biti prezentovano 10 radova sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i 5 gostujućih radova iz različitih inženjerskih oblasti. Kongres će se održati u četvrtak, 26. novembra tekuće godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Beograda (sala VI).

Prijatelji Kongresa su: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Savez studenata Beograda, Kontext – škola stranih jezika, EscapeGame i Privredna komora Beogada.

CNIRS TMF

Centar za naučno-istraživački rad studenata (CNIRS) Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogardu je mlada studentska organizacija pri Tehnološko-metalurškom fakultetu koja je, uz svesrdnu pomoć uprave i profesora postigla značajne rezultate već prilikom prve godine svog rada. Primarni cilj rada CNIRS-a je osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad, njihovo bolje umrežavanje sa drugim studentima i profesorima, sticanje praktičnih veština, razvijanje njihovih potencijala i inovativnosti, kao i popularizacija nauke.

Ova inicijativa bi uz zajedničko angažovanje svih prijatelja Kongresa imala za cilj da inspiriše mlade i talentovane ljude da se odluče za angažman u nauci, ali i motivisala ih da razmišljaju van okvira i realizuju svoje ideje.

Zbog ograničenog broja mesta za sedenje u sali, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite popunjavanjem ovog vrlo kratkog upitnika.

Agenda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta