IC TMF

Archive for October, 2017

IC TMF dobio podršku Fonda za inovacionu delatnost za razvoj projekta

Beograd, 27. oktobar 2017 – Katalizator za dehalogenizaciju freona koji razvijaju istraživači Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, predmet je Ugovora o podršci komercijalizaciji koji je potpisan u okviru Programa tranfera tehnologije (TTF). Zahvaljujući sredstvima TTF programa proizvodnja ovog katalizatora biće podignuta na viši nivo, što će doprineti boljem plasmanu na tržištu. Ugovor, kojim se […]

120 godina SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

U godini jubileja održan je zajednički skup – 54. savetovanje Srpskog hemijskog društva i 5. konferencija mladih hemičara Srbije koja su bila posvećena proslavi 120 godina od osnivanja Društva. Srpsko hemijsko društvo osnovano je 1897. godine u zgradi Državne hemijske laboratorije ‒ danas je to zgrada Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Dr Marko T. Leko, […]

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta