IC TMF

Tanja Krunić

+381643434905
Soba
Krata biografija Tanja Krunić je rodjena 06.04.1985. godine u Dubrovniku. Tokom pohadjanja osnovne i srednje škole u Herceg-Novom učestvovala je na brojnim takmičenjima iz matematike i fizike. Po završetku gimnazije 2004. godine upisuje Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu. Tokom studija, bila je stipendista opštine Herceg-Novi. Obavljala je stručnu praksu u multinacionalnoj farmaceutskoj kompaniji Mundipharma Pharmaceuticals LTD u Nikoziji na Kipru i u J.K. „Vodovod i kanalizacija“ u Herceg Novom. Diplomski rad na temu „ Ocena i kontrola polutrajnih proizvoda od mesa“ odbranila je 2010. godine sa ocenom 10 i diplomirala sa prosecnom ocenom na studijama 9.11. Doktorske studije upisuje 2011. godine na smeru Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija pod mentorstvom prof. Marice Rakin i od decembra 2011. godine zaposlena je u Inovacionom centru na projektu br. 31017. Član je srpskog hemijskog drustva (SHD).
Oblasti interesovanja Opšta i ekološka mikrobiologija, održiva proizvodnja, primena bakterija mlečne kiseline, funkcionalna hrana, primena bioaktivnih materija.
Reference

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta