IC TMF

Uspešno sprovedena simulacija vanredne situacije

Inovacioni centar TMF-a je u četvrtak 19.11.2014. sa početkom u 9h organizovao vežbu simulacije vanredne situacije. Cilj simulacije vanredne situacije je da učesnici uvežbaju određene sadržaje i izgrade potrebne veštine i stavove za adekvatno reagovanje u vanrednim situacijama.

Pri radu sa opasnim materijama mogući su incidenti (neželjeni događaji bez posledica) i akcidenti (neželjeni događaji sa posledicama). Incidenti curenja i izlivanja moraju se sanirati po proceduri i interno evidentirati. Procurivanja, isticanja tečnosti, ulja i emulzija često se dešavaju usled neadekvatne manipulacije, neuslovne ambalaže i neodgovarajućeg skladištenja. Rizik od izlivanja je potrebno smanjiti na minimum (rukovanje hemikalijama treba da vrši obučeno lice).

Standardni sadržaj opreme za sanaciju izlivanja obuhvata: odgovarajući adsorbens, odgovarajuči sud za odlaganje opasnog otpada, lopate, male lopate. Prilikom sanacije izlivanja potrebno je da obučena lica nose zaštitnu opremu: zaštitne naočare, po potrebi maske, zaštitne rukavice, zaštitno odelo i čizme otporne na hemikalije.

Kako bi se posledice nastale udesne situacije svele na minimum, potrebno je sprovoditi odgovarajuće preventivne mere. Prilikom vanredne situacije potrebno je reagovati brzo i savesno.

Scenario po kom se odigravala simulacija vanredne situacije:

2

U hodniku Tehnološko-metalurškog fakulteta došlo je do izliva rastvora natrijum(II)-karbonata manjih razmera.

3

Bentonit je korišćen kao adsorbens. Adsorbensom je okruženo ceo tok hemikalije, kako bi se sprečilo širenje hemikalije po hodniku i eventualno prodiranje u kancelarije.

5

Zatim je adsorbens posut radi potpunog upijanja ostatka hemikalije.

7

Pristupljeno je uklanjanju otpada odgovarajućim lopatama, a otpad je odložen u pripremljen sud.

8

Hodnik je nakon toga očišćen sapunom i vodom.

9

Simulacija vanredne situacije je uspešno sprovedena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Inovacioni Centar – Tehnolosko-Metalurskog Fakulteta